Fortsatt högt betyg för företagsklimatet i Gnesta

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-25 08:24 CEST - Gnesta kommun

Svenskt näringsliv publicerade idag årets rankingresultat beträffande företagsklimatet i Sveriges kommuner. Gnesta klättrar uppåt med 1 16 placeringar vilket innebär plats 42 i landet och näst högst i Sörmland.

Samla mer björnspillning och hjälp oss att nå målet 1500 prover

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 14:03 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Årets björnspillningsinsamling har kommit halvvägs. Många prover har kommit in, men Länsstyrelsen Västerbotten hoppas på fler. Framförallt vill vi ha fler prover från fjällområdet och kusten.

Justerade regler för nätfiske efter kusten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 13:46 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Från och med 1 oktober gäller samma regler för fiske med nät efter hela Västerbottenskusten.

All time high för Timrå i Svenskt näringslivs ranking

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 10:16 CEST - Timrå kommun

Idag släppte Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet och Timrå behåller förstaplatsen i länet och andra platsen i Norrland. Totalt hamnar Timrå på plats 35 i riket och har alltså klättrat 15 platser. Timrå bättrar också på sin placering när det gäller service till företag och landar där på en hedrande fjärde plats av alla Sveriges kommuner.

Synliga telefonnummer ska öka tillgängligheten

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 10:00 CEST - Region Kronoberg

Tidigare har ”dolt nummer” i flera fall visats när invånare och patienter fått samtal ifrån Region Kronoberg. För att det ska bli tydligt vem som sökt dig kommer vi från och med den 1 oktober visa ett gemensamt nummer. De enheter eller personer som idag visar egna nummer kommer även fortsättningsvis göra det.

Lägre kravnivå för stöd till utveckling av långfilm

Branschmeddelande Publicerad: 2019-09-24 09:51 CEST - Svenska Filminstitutet

Det saknas fortsatt många berättarperspektiv och en mångfald av röster i ansökningarna för utveckling av lång spelfilm. Därför kommer kravet för att söka ett första utvecklingsstöd justeras och tröskeln sänkas.

Naturvårdsverket bygger system för bekämpning av invasiva främmande arter på land – både växter och djur

Nyhet Publicerad: 2019-09-24 09:17 CEST - Naturvårdsverket

Den 1 januari 2019 fick länsstyrelserna ansvaret för att bekämpa invasiva främmande arter. Nu tar Naturvårdsverket fram ramavtal som underlättar för länsstyrelserna att anlita entreprenörer och specialister för bekämpningsarbetet.

Mer psykologi på Bokmässan

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 08:30 CEST - Sveriges Psykologförbund

På Psykologiscenen får Bokmässans besökare möta psykologer, forskare och författare i unika samtal med frågeställningar som inte dyker upp på mässans andra scener. Psykologiscenen arrangeras av Psykologiguiden i samarbete med bokförlaget Natur & Kultur, SvD Idagsidan och tidskriften Modern Psykologi.

Missionärernas öden och äventyr under 100 år

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-24 08:00 CEST - Verbum AB

Långt innan globaliseringen var kyrkan en internationell miljö. I ljuset av missionärernas öden och äventyr tecknar biskop emeritus Jonas Jonson en biografi över Svenska kyrkans mission i en ny bok. Det är en människornas historia och en i hög grad kvinnornas historia.

KSRR kan få fler medlemskommuner

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-23 11:00 CEST - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner har påbörjat ett samarbete med KSRR om att ta fram en avsiktsförklaring för ett samgående i KSRR.

Naturvårdsskötsel på Stora Tuvan för en av Sveriges mest hotade fåglar

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-23 08:59 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Under hösten 2019 kommer Länsstyrelsen Västerbotten att hugga och ringbarka granar på Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. Syftet är att skapa lövskogar där vitryggig hackspett och många andra arter kan trivas.

Ny koncernchef för Armatec

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-22 07:15 CEST - Armatec

Fredrik Ståhl har utnämnts till ny VD och koncernchef för Armateckoncernen. Han kommer efterträda nuvarande VD, Eva Karlsson, som valt att fortsätta sin karriär utanför sfären.

Ny bok om psalmernas sjungna teologier

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-20 12:11 CEST - Verbum AB

I boken All din nåd är öppen famn - Psalmernas sjungna teologier går ­­­författaren Susanne Wigorts Yngvesson på djupet och analyserar ett urval psalmer ur olika perspektiv. Hon kikar även närmare på prästers och kyrkomusikers förhållande till psalm och användningen av psalmer vid några av livets skeden.

Räddningsvärnet på Rindö invigs

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-19 10:42 CEST - Storstockholms brandförsvar

På söndag inviger Vaxholms stad och Storstockholms brandförsvar räddningsvärnet på Rindö. Räddningsvärnet bemannas av en frivillig värnstyrka som rycker ut vid behov. Genom värnet får boende på Rindö och Skarpö en bättre beredskap mot olyckor.

”Det ligger inte enbart på offentlig sektor att skapa förändring”

Nyhet Publicerad: 2019-09-19 10:16 CEST - Avfall Sverige AB

Replik/debattartikel i Altinget 19 september 2019

Nu ska det förorenade området kring Näsudden undersökas

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-19 09:50 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Höga halter av metaller har uppmätts på och omkring Näsudden i Skelleftehamn. Under hösten kommer det förorenade området att undersökas mer och Länsstyrelsen går därför tillsammans med Skellefteå kommun ut med information samt rekommendationer och råd till närboende i området.

100 procent Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-19 09:10 CEST - Timrå kommun

Nu ska alla företag i Timrå kommun känna till näringslivskontoret och veta vilken hjälp kommunen kan erbjuda företagare. Det är det ambitiösa målet för den nya kampanjen #100procenttimrå.

Remiss om en reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin

Nyhet Publicerad: 2019-09-19 08:00 CEST - Naturvårdsverket

Vildsvinsstammen fortsätter att öka i antal och utbredning. Nuvarande nationella förvaltningsplan för vildsvin fastställdes 2010. Förslaget till reviderad nationell förvaltningsplan, som nu skickas ut som remiss till berörda myndigheter och intresseorganisation, bygger på en adaptiv förvaltning. Planen har både tidsatta resultatmål och tidsatta åtgärdsmål. Vidare lyfts vikten av att samverka vid framtagandet av regionala och lokala förvaltningsmål för att minska skadorna i bland annat jordbruket och trafiken.

Länsstyrelsen säger nej till förslag om sänkta hastigheter

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 15:49 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen avstyrker samtliga Trafikverkets förslag till sänkta hastighetsbegränsningar i länet.

Fridays for future för alla - även vuxna

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 15:17 CEST - Jordens vänner

Under det senaste året har ungdomar världen över strejkat för att säkra sin framtid. De har trotsat regn och oväder för att varje fredag sätta ner foten och kräva en förändring. En förändring som ännu inte skett gör att det nu är dags för de vuxna att hjälpa till för att få politikerna att reagera. Tillsammans ska vi, gamla som unga, se till att något händer och tillägna fredagen den 27:e september till vår framtid.

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 13:09 CEST - Region Kronoberg

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, berörda myndigheter och idéburna organisationer för att Kronoberg ska bli ett bättre län för barn att växa upp i.

Riktade satsningar behövs för personer med funktionsnedsättning anser DHR

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 11:50 CEST - DHR

Det behövs ökade resurser till individbaserat stöd på Arbetsförmedlingen och bättre villkor för personer som vill starta eget företag, säger DHR i en kommentar till arbetsmarknadssatsningarna i höstens budgetproposition.

Skatt på förbränning är inte en miljöskatt

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 11:23 CEST - Avfall Sverige AB

En skatt på avfall till förbränning har knappast någon möjlighet att öka materialåtervinningen eller minska avfallsmängderna. I stället krävs en aktiv och stringent kemikaliepolitik och utvecklade design- och produktkrav. Då kan långsiktigt verkliga cirkulära kretslopp skapas, om det verkligen är regeringens mål med politiken.

Tonvis av skadliga kemikalier har fasats ut från stadens förskolor

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-18 06:19 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Halterna av skadliga ämnen har minskat i Stockholms förskolor genom projektet Kemikaliesmart förskola. Ungefär 2 300 kg ftalater har sedan år 2015 fasats ut genom att äldre vilmadrasser och leksaker bytts mot nya, enligt beräkningar från miljöförvaltningen.

Barnhabiliteringen får nya lokaler

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 15:17 CEST - Region Kronoberg

Den 17 september fattade regionstyrelsen beslut om att flytta barnhabiliteringen i Växjö till nya lokaler. I det första steget blir det en temporär lösning i form av Solvändan på Högstorp. Samtidigt startar arbetet för att hitta en långsiktig lösning.

Hela Sveriges Filmarkivet.se - nu försedd med Sverigekarta

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 15:11 CEST - Svenska Filminstitutet

På webbplatsen Filmarkivet.se tillgängliggör Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket delar av sina filmsamlingar för allmänheten. Nära 2000 filmer från 1897 till 2019 kan man titta på alldeles gratis och nu har den fått en efterlängtad interaktiv kartfunktion där man lä lätt kan hitta filmer från Abisko i norr till Ystad i söder.

Hur påverkar teologin och samhället varandra?

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 15:00 CEST - Verbum AB

Tro och religion är ingen privatsak. De är en betydande del av samhället. Så för att förstå samhället behöver vi ta religiösa fenomen och teologiskt tankegods på allvar. Inte minst i tider då religionens synlighet i det offentliga ger upphov till en rad frågor om hur vi bäst kan leva tillsammans. Denna antologi om samhällsteologi utmanar till reflektion om hur teologin och samhället påverkar varandra.

Årets vinnare av SKAPA-priset korade

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 14:58 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris. Årets vinnare är Joakim Blomqvist, In-sight education, samt Mikael Nilsson och Henrik Andersson, ACTSPORT. Vinnarna fick ta emot diplom och blommor av landshövding Magdalena Andersson vid en ceremoni på Länsresidenset under tisdagen.

Svenskt fokus på industrin under Climate Action Summit

Nyhet Publicerad: 2019-09-17 13:57 CEST - Naturvårdsverket

För att höja ambitionen och öka ländernas handlingskraft i linje med Parisavtalet bjuder FN in till Climate Action Summit den 23 september. Sverige leder ett spår om industrins omställning tillsammans med Indien. Att minska industrins växthusgasutsläpp är en utmaning för svensk del men också en sektor där det finns ett stort engagemang och stora möjligheter.

Nu blir Brunnsviken friskare

Pressmeddelande Publicerad: 2019-09-17 12:42 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Just nu påbörjas arbete i Brunnsviken för att förbättra vikens ekologiska status, vilket innebär att den ska bli en bättre livsmiljö för växter och djur. Brunnsviken lider idag bland annat av övergödning som har lett till utbredd bottendöd. Åtgärden som just nu genomförs är en metod där man tillför en aluminiumlösning för att binda övergödande ämnen såsom fosfor till botten.