Uppmaning: Fortsätt att donera blod!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 16:44 CET - Region Kronoberg

Region Kronoberg ser en risk för att Coronautbrottet kan påverkar blodförsörjningen till sjukvården. Alla befintliga blodgivare, som inte under de närmsta två veckorna varit i nära kontakt med en person med influensaliknande symtom eller misstänkt smitta av coronaviruset, uppmanas därför att boka tid för blodgivning.

SGI:s forsknings- och utvecklingsprojekt Tuffo: Två projekt beviljas bidrag

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 13:54 CET - Statens geotekniska institut

Två projekt har beviljats medel från 2019 års utlysning inom SGI:s forskning- och teknikutvecklingsprogram Tuffo. Projekten handlar om att utveckla och verifiera metoder för innovativ sanering av mark och vatten. I ett av projekten används ett system som har tagits fram av forskare vid NASA:s Kennedy Space Center.

Fitness, deep fake och gospel

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 13:07 CET - Svenska Filminstitutet

Bland de senaste projekten som beviljats produktionsstöd finns Magnus von Horns Sweat om sociala mediers bräcklighet, dokumentären Kören av Amanda Pesikan om Tensta Gospel Choir samt de första filmerna i projektet Glöd, satsningen på kortfilm på de nationella minoritetsspråken.

KSRR:s kunder är mycket nöjda

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 11:16 CET - KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare

I vår senaste kundmätning "Ett rent nöje" uppger hela 93 procent att de är nöjda, eller mycket nöjda med KSRR:s avfallshantering. Ännu fler, 96 procent, uppger att de är nöjda med besöken på våra återvinningscentraler (ÅVC).

Nya lösningar i städer bättre för miljön

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 10:06 CET - Naturvårdsverket

Stadsinnovationer leder till positiva effekter för både människor och miljön. Det fastslår Naturvårdsverket efter att ha analyserat 60 olika projekt som genomförts i Sverige. Effekterna är tystare gator, bättre livsmiljö, renare luft samt minskad klimatpåverkan.

Biskop Åke Bonnier samtalar om den kristna trons innersta kärna i ny bok

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-16 09:00 CET - Verbum AB

Varför vill du bli biskop i Skara stift? Det var frågan Åke Bonnier fick inför biskopsvalet 2012. Egentligen svarade han aldrig på frågan utan han berättade istället vad han ville göra ifall han blev vald. Det berättar han mer om i denna bok. Författaren delar där tankar och perspektiv på vad det innebär att vara kyrka i vårt land och i vår tid.

Med anledning av Covid 19-smittan: Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-15 06:00 CET - Medborgerlig Samling

Nyhetsrapporteringen om Covid-19/coronaviruset fyller nu spaltmeter i alla media. Smittsamheten i kombination med den förhållandevis stora andel personer som behöver krävande vård ger upphov till extraordinär belastning av sjukvården och samhället i övrigt. Smittan och åtgärderna mot den har därtill utlöst en svår världsekonomisk kris. Därför är det av största vikt att alla hanterar situationen med sans, balans och gott omdöme.

Läget under kontroll men ansträngt

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 16:53 CET - Kalmar kommun

I dag samlade kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschefer, de kommunala bolagens VD:ar och andra nyckelpersoner för att få en lägesbild med anledning av Corona-viruset. - Läget är under kontroll om än ansträngt vad gäller personalsituationen inom vissa verksamheter, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Förändrade kriterier för provtagning – sjuka personer ska stanna hemma

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 16:49 CET - Region Kronoberg

Region Kronoberg ändrar kriterierna för provtagning av coronavirus. Uppmaningen till personer som känner förkylningssymtom är att avstå från besök i vården som inte är nödvändiga.

Svenska Filminstitutet vidtar särskilda åtgärder för svensk filmbransch

Branschmeddelande Publicerad: 2020-03-13 16:45 CET - Svenska Filminstitutet

Filminstitutet följer noggrant utvecklingen kring det nya coronaviruset och dess påverkan på svensk filmbransch, som nu står inför stora prövningar med mycket snabba negativa effekter som följd.

Ytterligare två fall av covid-19 i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 13:59 CET - Region Kronoberg

Ytterligare två personer i Kronobergs län har testats positivt för det nya coronaviruset covid-19.

Corona-relaterad omvärldsbevakning

Nyhet Publicerad: 2020-03-13 13:54 CET - NewsMachine AB

I rådande situation gällande caronaviruset är det viktigt att ha tillgång till adekvat och aktuell information. Vi har skapat en enkel omvärldsportal och sammanställt några tips om hur ni kan lägga upp en bevakning av corona utifrån de aspekter som är relevanta för er verksamhet.

Pressinformation: nya beslut i Region Kronoberg

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 12:57 CET - Region Kronoberg

I eftermiddag tar regionen beslut angående riktlinjer för besök i vården samt nya provtagningsrutiner vid misstänkta fall av covid-19.

Ovanligt stora brister i svenska hanteringen av EU-stöd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 10:00 CET - Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avslutat sin årliga revision av hur ansvariga myndigheter hanterar de EU-medel man betalar ut till stödmottagare. Den svenska förvaltningen av EU-stöd fungerar bra överlag, men årets revision visar på större fel i hanteringen än tidigare år.

Vanliga myter om sömn

Nyhet Publicerad: 2020-03-13 09:45 CET - Sophiahemmet

I dag på World Sleep Day tar Linda Gellerstedt, biträdande lektor och forskare vid Sophiahemmet Högskola, hål på några myter kring sömn.

Biskop Martin skriver ny bok om bön

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 09:23 CET - Verbum AB

Linköpings stifts biskop, Martin Modéus, skriver i sin bok "Finna bönen som redan finns" om hur vi kan förhålla oss till bönen. Vilka förväntningar kan vi ha på bönen?

52 övergångsställen och 9 busshållplatser byggdes om under 2019 för att göra staden mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-13 06:00 CET - Miljöpartiet i Stockholms stad

Stockholm ska vara en stad som är tillgänglig för alla. Därför läggs varje år en riktad satsning inom Trafiknämndens budget på att tillgänglighetsanpassa den fysiska miljön för personer med funktionsnedsättningar. Under 2019 lade Stockholms stad 11,3 miljoner kronor på framkomlighetsåtgärder i stadsmiljön vilket innebar att 52 övergångsställen och nio busshållplatser byggdes om, samtidigt som nya ledstråk anlades på två platser och kantstenssänkningar genomförts på tio platser.

Efter Davis Cup-succén – de ställs Sverige mot i världsfinalen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 18:27 CET - Svenska Tennisförbundet

Fjolårsfinalisten Kanada och Kazakstan. Det blir Sveriges motståndare i Davis Cup-slutspelet senare i höst. ”Ingen omöjlighet att ta sig vidare från gruppen”, säger Robin Söderling, svensk Davis Cup-kapten.

SeniorEvent den 23-24 mars i Kalmarsalen ställs in och flyttas till hösten 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 16:16 CET - Kalmar kommun

Alla personer som är 65+ och är boende i Kalmar kommun har i dagarna fått ett nyhetsbrev med posten, Senior i Kalmar, där Kalmar kommuns pensionärsråd är avsändare.

Snabbare svar med egen analys av coronaprover

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 14:44 CET - Region Kronoberg

Nu kan klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge analysera prover för det nya coronaviruset. Det innebär att prover kommer att analyseras lokalt istället för att skickas till laboratorium i Skåne.

Två bekräftade coronafall i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 13:24 CET - Region Kronoberg

Ytterligare två personer i Kronobergs län har testats positivt för det nya coronaviruset covid-19.

Världens största glaskonferens ställs in

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 12:46 CET - Region Kronoberg

Sedan lång tid tillbaka har man planerat för GAS2020 i det småländska Glasriket. Arrangör är föreningen Glass Art Association med säte i USA i samarbete med den svenska projektägaren och Glasbruken.

Svenska Skidskytteförbundet ställer in alla nationella evenemang

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 10:49 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Med anledning av Folkhälsmyndighetens rekommendationer och det regeringsbeslut som togs under gårdagen har förbundsstyrelsen idag beslutat att ställa in samtliga nationella tävlingar i Förbundets regi och råder alla klubbar och arrangörer att ställa in alla evenemang som samlar större grupper av människor.

Världsnjurdagen 12 mars - Coronaviruset oroar njursjuka

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-12 06:00 CET - Njurförbundet

Var 20:e dödsfall i världen orsakas av njursjukdom, och andelen som dör av kronisk njursvikt väntas öka och betraktas som ett globalt hot mot folkhälsan. Det nya coronaviruset aktualiserar omvärldens bristande kunskap om njursjukdom, som uppmärksammas idag på Världsnjurdagen.

Information rörande Kalmar kommuns arbete mot coronavirusets spridning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 17:49 CET - Kalmar kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott, förvaltningschefer och respektive VD för de kommunala bolagen samlades under onsdag den 11 mars för en gemensam genomgång av läget kring coronaviruset. Under genomgången informerades också vilket arbete som pågår i verksamheterna för att motverka smittspridning.

Viktigt att alla nås av information om coronaviruset

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 14:37 CET - Funktionsrätt Sverige

Det är positivt med den tydliga ambitionen med snabb information kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Funktionsrätt Sverige vill dock poängtera nödvändigheten av att regeringen och ansvariga myndigheter ser till att alla grupper i samhället nås av den viktiga informationen.

Ansökan till årets sandskulpturfestival är öppen!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 13:17 CET - Destination Kalmar

Sandskulpturfestivalen har blivit ett populärt inslag i Kalmar under sommaren, både för besökare och för konstnärer som vill delta. Idag öppnade ansökan till den åttonde upplagan av Kalmar International Sandsculpture Festival.

Flera nya fall av covid-19 i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 12:20 CET - Region Kronoberg

Ytterligare sju personer i länet har testats positivt för det nya coronaviruset covid-19. Med anledning av det kallar Region Kronoberg till presskonferens klockan 15.

Pressinbjudan: Här leker livet!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-03-11 10:00 CET - Kalmar kommun

Nu presenterar vi vårt miljöbokslut för 2019 och passar samtidigt på att berätta om vad vi satsar på under kommande år.

Alternativ när handtvätt inte är möjligt

Nyhet Publicerad: 2020-03-11 09:57 CET - Sophiahemmet

Caroline Lagerman, kvalitetsutvecklare på Sophiahemmet svarar på frågor om handsprit.