Ingen titel
Billströmska Folkhögskolan startar kurs med fokus på klimat- och omställningsfrågor

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-15 14:20 CET - VGR Folkhögskolor

Hösten 2021 startar Billströmska Folkhögskolan på Tjörn en ny allmän kurs som heter De ungas rätt – en hållbar framtid.

Svenska Eljouren i stolt samarbete med Svenska Padelförbundet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-15 14:02 CET - PR Direkt

Svenska Eljouren vill bidra till meningsfull fritid för unga och medverka till att padeln som sport ska bli hållbar över tid. Som stolt partner till Svenska Padelförbundet och medlem i förbundets Quality Team blir fokus att stärka juniorverksamheten och bistå det viktiga arbetet med barn och ungdom.

Ingen titel
Distans näst på tur i VM – här är det svenska laget!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-15 13:00 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Sverige har fått en fantastisk start på VM i Pokljuka med tre medaljer på fem lopp. Näst på tur i programmet är distans för såväl damer som herrar, och här presenteras det lag som tagits ut till tävlingarna!

Ingen titel
Landets första eldrivna brandbil rullar på Ringhals

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-15 13:00 CET - Ringhals kärnkraftverk

Ringhals är först ut bland landets räddningstjänster med en 100 procent eldriven ledningsbil som vid utryckning tjänar som räddningsbefälets mobila ledningsplats.

Nu går det att ansöka om bidrag ur viltvårdsfonden

Nyhet Publicerad: 2021-02-15 10:07 CET - Naturvårdsverket

Från och med den 15 februari går det att söka bidrag ur viltvårdsfonden. Organisationer som söker bidrag ska vara ideella, riksomfattande och i övrigt uppfylla de krav som framgår i förordningen. Regeringen beslutade den 7 januari 2021 om en ny förordning om vissa bidrag ur viltvårdsfonden. Naturvårdsverket blir ansvarig myndighet och kommer att besluta om bidrag enligt förordningen.

Dags att söka sommarjobb eller feriepraktik inom Eskilstuna kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-15 10:00 CET - Eskilstuna kommun

Nu kan ungdomar mellan 16 och 18 år söka feriepraktik i Eskilstuna kommun. Och för personer över 18 år finns en hel del sommarjobb, inte minst inom vård- och omsorg

Ingen titel
Nu lanseras Vindelfjällens nya hemsida

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-15 09:41 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Idag lanseras vindelfjallen.se, Länsstyrelsens nya hemsida för Vindelfjällens naturreservat.

Sommarjobb för nyfikna ungdomar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-15 08:00 CET - Västra Götalandsregionen

Nu är det dags att söka feriepraktik 2021. Även i år erbjuder Västra Götalandsregionen (VGR) betald feriepraktik till gymnasieungdomar men på grund av covid-19 sker detta med vissa restriktioner. Ansökningstiden för 2021 pågår mellan den 15 februari och 25 mars.

Ingen titel
S-KVINNORS HÖGSTA LEDNING LÄMNAR I AUGUSTI

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 15:11 CET - S-kvinnor

S-kvinnors förbundsordförande Carina Ohlsson och förbundssekreterare Susanne Andersson meddelar idag att de inte kommer att ställa upp för omval, utan ställer båda sina platser till förfogande till nästa förbundskongress i augusti 2021.

Ingen titel
Här presenteras Guldäggsjuryn 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 14:32 CET - Guldägget

Efter en tid där mycket har varit annorlunda mot vad vi varit vana vid, kan vi gladeligen meddela att KOMM precis som vanligt arrangerar Guldägget och presenterar härmed juryn 2021. I år utökas juryn ytterligare, till 57 personer, när effekt-kategorin tar plats i Guldägget. Juryarbetet sker i år helt digitalt.

SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 14:24 CET - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Extra insatser på Eskilstunas gymnasium ska minska studieskulden efter pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 12:00 CET - Eskilstuna kommun

Stor utveckling inom digitalisering men något lägre examensdel. Det är två konsekvenser som gymnasieskolan ser efter ett läsår större delen på distans. Nu planeras extra stöd för att hjälpa eleverna att nå gymnasieexamen.

Ingen titel
Utbildning för ny yrkesroll

Nyhet Publicerad: 2021-02-12 11:31 CET - Sophiahemmet

I våras tog Christine Rommedal examen som specialistsjuksköterska med inriktning hjärtsjukvård vid Sophiahemmet Högskola. Nu är hon tillbaka i jobbet på hjärtvårdsavdelningen i Jönköping, men i en ny roll och med större ansvar än tidigare.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 11:29 CET - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har anmält ett ärende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Hälsocoach online är nominerat till GötaPriset 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 11:28 CET - Regionhälsan

Hälsocoach online är ett innovationsprojekt som syftar till att invånarna i Västra Götalandsregionen (VGR) ska ha möjlighet till stöd att förändra sina levnadsvanor inom kost, fysisk aktivitet, tobaksbruk samt riskbruk av alkohol. Nu är projektet med och tävlar om GötaPriset 2021 som presenteras på Kvalitetsmässan den 16-18 november.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 11:02 CET - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har anmält ett ärende till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler ett patientärende till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 10:29 CET - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

SÄS anmäler två patientärenden till IVO enligt Lex Maria

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 09:56 CET - Södra Älvsborgs Sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus har skickat in två anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. Lex Maria-anmälningar görs för att öka patientsäkerheten och sprida kunskap nationellt.

Ingen titel
Åsa Schagerström ställer ut på Ebelingmuseet i Torshälla

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-12 09:26 CET - Eskilstuna kommun

Välkommen till pressvisning av utställningen Urmodern av Åsa Schagerström på Ebelingmuseet!

Verksamhetschef på Timrå kommun redan vaccinerad mot covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 20:17 CET - Timrå kommun

Det har kommit till vår kännedom att en verksamhetschef på Timrå kommun redan blivit vaccinerad mot covid-19. Verksamhetschefen blev erbjuden vaccin för att personen under återkommande tidpunkter gått in som enhetschef, stöttat verksamheten och hoppat in och jobbat på särskilda boenden under personalbrist.

Nästan alla förskolor i Eskilstuna höll öppet under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 16:21 CET - Eskilstuna kommun

Förskolans verksamhetsberättelse för 2020 visar att man höll målet att hålla förskolorna öppna under pandemin. Trots ett ansträngt år har flera utvecklingsarbeten genomförts som förbättrar undervisningen.

VGR Lägesrapport: Stickprov visar att förekomst av den brittiska mutationen ökar i Västra Götaland

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 14:16 CET - Västra Götalandsregionen

Folkhälsomyndigheten och regionerna fortsätter att kartlägga förekomst av den brittiska mutationen i Sverige. För Västra Götalands del är resultatet av kartläggningen för vecka fem nu klar.

Njutningen.se - Allt fler köper nischade produkter

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 14:13 CET - PR Direkt

Många köpbeteenden har förändrats efter Pandemin. Njutningen.se har under förra året sett ett förändrat beteende bland sajtens besökare.

Gymnasiebehörigheten upp i Eskilstuna trots covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 13:30 CET - Eskilstuna kommun

Grundskolenämndens verksamhetsberättelse visar att gymnasiebehörigheten steg vårterminen 2020 och att även resultaten för höstterminen ökade trots en pandemi med ökad frånvaro, inställda lektioner och minskad undervisningstid.

Ingen titel
ALLA NYHETERMEDIAKALENDER FORSKARE PÅ VASAMUSEET UNDERSÖKER OCH REKONSTRUERAR KLÄDER FRÅN 1600-TALET

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 10:48 CET - Statens maritima och transporthistoriska museer

Ett projekt kring hur vanligt folk klädde sig under det tidiga 1600-talet drivs på Vasamuseet och kommer att ge ny kunskap både om hur kläderna såg ut och hur de tillverkats. Projektet har nyligen beviljats forskningsstöd från Riksantikvarieämbetet.

Ingen titel
De svenska Sprint-åkarna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 09:00 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Nu är de bestämt vilka åkare som får äran att representera Sverige under sprinttävlingarna som kommer att genomföras i Pokljuka på Fredag och Lördag.

Nu måste skolledarnas arbetsmiljö granskas

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 09:00 CET - Sveriges Skolledarförbund

Arbetsmiljön för Sverige skolledare måste omgående granskas. Det kräver idag Sveriges Skolledarförbunds förbundsordförande Matz Nilsson i ett brev till Arbetsmiljöverket.

Ojämn hälsa mellan kvinnor och män

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 08:01 CET - Jämställdhetsmyndigheten

Flickors och unga kvinnors psykiska ohälsa har blivit en av de nya stora jämställdhetsutmaningarna. En kartläggning genomförd av Jämställdhetsmyndigheten visar inga tecken på att de skillnader som finns i hälsa mellan kvinnor och män håller på att försvinna.

Ingen titel
Ny praktisk manual ska bidra till mer hållbart byggande i Blekinge

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-11 07:15 CET - Energikontor Sydost

Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual, är ett nytt arbetsverktyg för projektledare att använda i samband med nyproduktion eller ombyggnation/renovering för att bidra till mer hållbara byggnader i länet. Manualen är framtagen av Energikontor Sydost tillsammans med Region Blekinge, Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag.

Från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 10 februari

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-10 13:26 CET - Västra Götalandsregionen

Vid dagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen bland annat att ta fram en handlingsplan för hur huvudvärksvården i Västra Götalandsregionen ska bli bättre.