Trängselkontroller på serveringsställen i Eskilstuna vecka 35

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 13:37 CEST - Eskilstuna kommun

Miljökontoret har uppdraget att göra tillsyn av eventuell trängsel på serveringsställen. Här redovisar vi information om resultatet av våra kontroller.

Söndag med Frälsarkransen runt om i Sverige

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 13:27 CEST - Verbum AB

På sex platser runt om i landet, söndagen den 6 september, uppmärksammas radbandet Frälsarkransen.

Linda Nilsson ny vd för Sveriges Kommunikationsbyråer

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 11:41 CEST - Sveriges Kommunikationsbyråer

Styrelsen för Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM) har utsett Linda Nilsson till ny vd för branschorganisationen. Linda Nilsson har arbetat på KOMM sedan 2008 och har haft rollen som tf vd sedan hösten 2018, innan dess fungerade hon som vice vd och kanslichef. Nu blir hon ordinarie vd efter Jessica Bjurström som efter en längre tjänstledighet har valt att gå vidare till ett nytt uppdrag.

Pandemin halverade löneökningstakten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 09:32 CEST - Medlingsinstitutet

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent andra kvartalet 2020, jämfört med samma kvartal 2019, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter blev det en påtaglig dämpning av löneökningstakten jämfört med det första kvartalet 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,9 procent.

WM Tak & Fasad - så gör du för att få en välmående fastighet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 09:00 CEST - PR Direkt

De flesta drömmer om att ha en vacker och välmående villa eller fastighet. Det krävs att du som villa- eller fastighetsägare lägger ned tid på att kontrollera fastigheten med jämna mellanrum. WM Tak & Fasad delar med sig om tips på hur du går tillväga.

Trädgårdskonserter på Krusenstiernska gården i september

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 08:26 CEST - Kalmar kommun

I september arrangeras konserter med lokala artister på Krusenstiernska gården. Till musiken serveras fika från gårdens café. Bland annat presenteras ett Olle Ljungströmprogram av Björn Rosenqvist, barnvisor av Alice Tegnér med Ida Fahl och Jan Ottosson Kvartett och jazzfavoriter med Simone Bastani Kvartett. Det ordnas också en musikkväll med singer-songwritern John Leo Carter. Arrangemangen görs i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer och biljetterna måste förhandsbokas.

Pressinbjudan: Kommunens odlingslotter ska återställas

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-31 07:00 CEST - Kalmar kommun

Majoriteten av Kalmar kommuns odlingslotter används på ett sätt som inte är tillåtet. Nu gör vi en satsning på att återställa odlingslotterna så att de används på rätt sätt och att det blir lika villkor för alla.

Lägesrapport från Kalmars äldreomsorg, 28 augusti

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-28 15:23 CEST - Kalmar kommun

Över en månad har passerat sedan äldreomsorgen i Kalmar hade en ny omsorgstagare med bekräftad covid-19. Det finns således ingen omsorgstagare med bekräftad covid-19 i vare sig vård- och omsorgsboende, hemtjänsten eller på det tillfälliga evakueringsboendet Björkenäs.

Pressinbjudan: Kalmar blir först i Sverige att lansera appen BetterPoints

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-28 14:05 CEST - Kalmar kommun

Var med när Kalmar som första stad i Sverige lanserar appen BetterPoints den 1 september.

Mellanlagring av konstgödsel minimeras i Kalmar hamn

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-28 11:39 CEST - Kalmar kommun

Explosionerna som skett i Beiruts hamnområde har initierat en dialog mellan Länsstyrelsen i Kalmar län, Kalmar kommun och Swedish Agro om mellanlagring av konstgödsel i Kalmar hamn. - Vi kan förstå människors oro med anledning av det som hänt i Beirut. I Sverige finns dock ett mycket rigoröst regelverk för hantering av bland annat konstgödsel, säger vikarierande landshövding Cecilia Schelin Seidegård och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.

Sensommartid – den gyllene årstiden på Öland

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-28 10:48 CEST - Ölands Turismorganisation

September närmar sig och Öland skiftar till sensommarskrud. Den gyllene årstiden inträder. Det sker inte vid något specifikt datum utan följer naturen och dess skiftningar. I den gyllene årstiden finns tid att upptäcka nya måltidsupplevelser, naturäventyr och kulturturer. Ölands Turismorganisation har tagit fram fem olika temarundor som inspiration för utflykterna i den gyllene årstiden.

Pressinbjudan: Invigning nya sjökort och lederna i Kalmars södra skärgård

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-28 09:00 CEST - Kalmar kommun

Kalmar kommun tillsammans med Segelsällskapet Vikingarna berättar om arbetet med det nya sjökortet i Kalmars södra skärgård som tagits fram.

Objektet del 1 - LYDA

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-28 08:00 CEST - Ordlust Förlag

Ordlust förlag släpper Objektet, det första avsnittet i en ny lustserie: Lyda av Maria Brundin.

Ljus på kultur 2020 ställs in

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 14:00 CEST - Kalmar kommun

På grund av rådande pandemi måste vi ställa in Ljus på kultur 2020. På oland.se och på kalmar.com kan man hitta de evenemang som genomförs under hösten.

Vård- och omsorgsförvaltningens coronaberedskap inför hösten

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 14:00 CEST - Eskilstuna kommun

Välkommen till presskonferens där vård- och omsorgsförvaltningen summerar våren och sommaren, ger en bild av nuläget och presenterar planerna inför hösten.

Morgonandakter från Sveriges Radio som bok

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 13:21 CEST - Verbum AB

Varje vardagsmorgon i 90 år har vi kunnat vakna till människors berättelser om Guds budskap och den egna personliga tron i P1. Nu samlas utvalda morgonandakter i boken Andakter i gryningen.

Med anledning av Ortvikens avveckling - Timrå har god beredskap att stötta näringslivet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 11:00 CEST - Timrå kommun

På onsdagsmorgonen informerade SCA i ett pressmeddelande att de vill avveckla all tryckpapperstillverkning och 800 anställda kan komma att beröras om förslaget går igenom. Företaget vill istället investera 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP) vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Beslutet kommer även att påverka Östrands personal.

Nio månader med hållbar modekonsumtion

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 10:00 CEST - Naturvårdsverket

Nu ska minst 60 privatpersoner delta i en stor modeutmaning med endast cirkulär konsumtion. Under de kommande nio månaderna ska projektet F/ACT Movement tillsammans med kommuner och företag stötta de så kallade f/activisterna till att uppdatera sina garderober på mer hållbara sätt. Projektet drivs av Göteborgsregionen (GR) och Science Park Borås.

Barometerindikatorn fortsätter stiga

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

För fjärde månaden i rad har barometerindikatorn ökat. I augusti steg indikatorn med 3,2 enheter till 87,0. Det är framför allt starkare signaler från tjänstesektorn som förklarar den senaste månadens uppgång. Trots uppgången pekar indikatorns nivå på ett betydligt svagare stämningsläge än normalt i ekonomin.

Economic Tendency Indicator climbs further

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

The Economic Tendency Indicator rose for a fourth month, climbing 3.2 points in August to 87.0. The improvement was due primarily to stronger signals from the service sector. However, the indicator still points to much weaker sentiment than normal in the economy.

Fortsatt underskott i statens budget för juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 09:00 CEST - Ekonomistyrningsverket

Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget negativt. Saldot i juli blev ett underskott på 34,4 miljarder kronor. Det är en skillnad på 62,7 miljarder kronor jämfört med juli 2019, då saldot visade ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Olagligt utplanterade signalkräftor hotar flodkräftan

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 08:50 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

De senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna. Det största hotet mot flodkräftan är olaglig utplantering av signalkräfta som sprider kräftpest. Därför uppmanar Länsstyrelsen allmänheten att inte sätta ut signalkräftor.

Så kan fjällbesökarna påverkas av klimatförändringarna

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 08:00 CEST - Naturvårdsverket

Ett förändrat aktivitetsutbud, kortare vinter- respektive längre barmarksäsonger och krav på ökad samverkan mellan olika aktörer i fjällen. Det är några av de effekter som olika experter och sakkunniga som arbetar inom besöksnäringen i fjällen förutspår i klimatförändringarnas spår. Det framgår av en ny enkätundersökning som Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd har genomfört för att beskriva hur fjällsäkerhetsarbetet kan komma att förändras i framtiden.

Tove Axelsson ställer ut på Ebelingmuseet i Torshälla

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-27 08:00 CEST - Eskilstuna kommun

Välkommen till pressvisning av utställningen Vad jag såg av Tove Axelsson, på Ebelingmuseet i Torshälla.

Migrationsverket avser lämna Borås

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:56 CEST - Migrationsverket

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Borås under 2021.

Migrationsverket avser lämna Mariestad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:49 CEST - Migrationsverket

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Mariestad under 2021.

Migrationsverket avser lämna Jönköping

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:45 CEST - Migrationsverket

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Jönköping under 2021.

Migrationsverket avser lämna Högsby

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 13:37 CEST - Migrationsverket

Antalet personer som söker skydd i Sverige har sjunkit kraftigt de senaste åren och minskat ytterligare i år som en konsekvens av spridningen av coronaviruset. Och när allt färre asylsökande behöver hjälp med boende, minskar även behovet av myndighetens närvaro på vissa orter i Sverige. Som en del av en större anpassning av verksamheten ämnar därför Migrationsverket att lämna verksamheten på kontoret i Högsby under 2021.

Ny utlysning av RJ Sabbatical

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 09:13 CEST - Riksbankens Jubileumsfond

Nu utlyser Riksbankens Jubileumsfond (RJ) årets RJ Sabbatical, där lektorer och professorer får medel för att avsluta forskning och skriva vetenskapliga verk.

Viktigt fynd av starkt hotade flodpärlmusslan i Rickleån

Pressmeddelande Publicerad: 2020-08-26 08:19 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Efter tips från allmänheten har Länsstyrelsen Västerbotten utfört en kontroll i Rickleån i Robertsfors kommun och igår kunnat bekräfta ett nytt fynd av den starkt hotade flodpärlmusslan i området.