Region Kronoberg erbjuder allmänheten test för pågående covid-19-infektion

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 13:54 CEST - Region Kronoberg

Från och med onsdag 8 juli erbjuder Region Kronoberg allmän provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Provtagningen gäller endast personer med symtom som skulle kunna vara covid-19, och görs för att bekräfta om personen har en pågående covid-infektion eller inte. Hanteringen sköts via länets alla vårdcentraler, och proverna tas som egenprovtagning eller på plats på vårdcentralen efter tidsbokning.

Fjällföretag arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen efter Coronavåren

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 10:35 CEST - Länsstyrelsen Västerbotten

Företagare inom besöksnäringen i fjällkommunerna gör under sommaren arbeten i naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Åtgärden är ett sätt att stötta mindre företag som drabbats hårt av minskat antal besökare till följd av Coronautbrottet.

Gustav Vasa talar ur skägget, en utställning om makt ska visas på Dalarnas museum och Vadstena slott

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 08:35 CEST - Destination Kalmar

Runt om i Sverige uppmärksammas Gustav Vasa 500 år! Nu är det klart att utställningen Gustav Vasa talar ur skägget - en utställning om makt kommer att vandra vidare från Kalmar Slott till Dalarnas museum och Vadstena slott.

Så skyddar du dig bäst inför skönhetsingreppet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 07:00 CEST - PR Direkt

Har du planer på att göra ett skönhetsingrepp? Kanske funderar du på att göra ett bröstlyft eller en bröstoperation? Kontrollen av marknaden för skönhetsbehandlingar är inte alltid den bästa. Flera myndigheter har olika tillsynsansvar och det är otydligt var deras ansvar tar vid och slutar. Det är därför klokt att man som konsument gör sin research innan man väljer klinik.

Det krävs mer än mätningar och fina ord för att hantera integrationen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-06 06:00 CEST - Medborgerlig Samling

Åsa Tallroth, vice ordförande i Medborgerlig Samling (MED), replikerar på utspelet från Nyamko Sabuni (L) om Sveriges s.k. integrationsskuld. Sverige har under decennier tagit emot ett större antal människor än vårt samhälle klarat av att integrera eller assimilera. MED har ett väl genomarbetat politiskt program som bland annat innehåller ett tillfälligt asylstopp, strikta krav på försörjning vid anhöriginvandring samt en höjning av återvändandebidraget.

Studie ska undersöka evenemangs betydelse för en stad

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 13:01 CEST - Destination Kalmar

Den pågående coronapandemin har stoppat de flesta av årets evenemang. Men vad blir effekterna av de uteblivna evenemangen? Det ska undersökas i en studie som Destination Kalmar och Linnéuniversitetet har tagit initiativ till.

JO utreder hanteringen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 10:36 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

JO har beslutat att utreda en anmälan mot åtta kommuner och en region som påstås ha samordnat sin hantering av en journalists begäran om att få ta del av uppgifter som rör covid-19.

Jeanrond om vår tids rädslor och längtan efter hopp

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-03 10:30 CEST - Verbum AB

I den nya boken Hoppets dynamik utforskar teologen Werner G. Jeanrond kärleken som hoppets grogrund. Boken tar upp frågan om hur kristna genom historien definierat hopp och vad hopp kan innebära idag. Hopp har alltid stått i relation till både människor, samhälle och omvärld och i varje tid behöver vi göra ordet till vårt.

Oroväckande förändring för betesmarkerna

Nyhet Publicerad: 2020-07-03 09:58 CEST - Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ser med oro på det förslag som har lagts om att åtagandeplanerna för betesmarker och slåtterängar ska tas bort. Detta framförs i en skrivelse till Näringsdepartementet där Naturvårdsverket betonar vikten av att behålla åtagandeplaner för särskilt värdefulla ängs- och betesmarker.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 15:22 CEST - Region Kronoberg

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 15:01 CEST - Region Kronoberg

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

Fortsatt lugnare covid-läge i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 14:24 CEST - Region Kronoberg

Den nedåtgående trenden fortsätter i länet. Andelen positiva prover minskar, liksom behovet av provtagning i prioritetsgrupperna 1, 2 och 3. I vecka 28 startar Region Kronoberg provtagningen av prioritetsgrupp 4, det vill säga allmän provtagning av personer med symtom förenliga med covid-19.

DHR och Folkspel förlänger sitt avtal

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 12:28 CEST - DHR

Samarbetet mellan DHR och ideella Folkspel fortsätter. Ett nytt ettårsavtal är tecknat och gäller från 1 juli 2020.

Energibudskap i Hultsfred för att påverka vanor och beteende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 10:45 CEST - Energikontor Sydost

Dagens ungdomar och unga vuxna söker information på skärmar och nätet. Inom pilotprojektet Eye2Eye tänker Energikontor tillsammans med Hultsfreds kommun testa hur man kan få fram ett budskap om att minska energianvändningen. Avsikten är att använda energimätvärden från en byggnad, bädda in detta i ett tilltalande budskap och nå elever och personal på Hultsfreds gymnasium i syfte att medvetandegöra energianvändning och miljöaspekterna som energianvändningen orsakar.

Ekopodden växer men tar en semesterpaus!

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-02 07:00 CEST - Kalmar kommun

I sommaravslutningen av Ekopodden får lyssnaren mängder av klimatsmarta sommartips – inspiration i konsten att hemestra, tips om hur man kan "hitta ut" i sitt närområde och en sällsynt pekpinne om klimatsmart picknick.

RÄTTELSE: Kvinnliga rappare, afro-futuristisk film och nytt från Tarik Saleh

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 18:11 CEST - Svenska Filminstitutet

Hela 18 projekt ingår i den sista omgången produktionsstöd och marknadsstöd innan sommaren. Bland filmerna finns en thriller i Egypten, en spelfilm om Zlatan, science fiction i kortformat och dokumentärer om kvinnliga rappare och pojkar i målbrottet.

Glädjande besked för sydostregionen – fortsatt skattebefriad biogas

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 16:26 CEST - Energikontor Sydost

EU-kommissionen beslutade den 29 juni, att godkänna Sveriges ansökan att fortsätta skattebefria biogas och biogasol för transportändamål. Beslutet gäller i tio år vilket medför möjligheter till en stabil och långsiktig hantering av dessa klimatsmarta och samhällsnyttiga bränslen. Skattebefrielsen är särskilt glädjande för alla i sydöstra Sverige som länge har satsat på biogas.

Kvinnliga rappare, afro-futuristisk film och nytt från Tarik Saleh

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 14:39 CEST - Svenska Filminstitutet

Hela 18 projekt ingår i den sista omgången produktionsstöd och marknadsstöd innan sommaren. Bland filmerna finns en thriller i Egypten, en spelfilm om Zlatan, science fiction i kortformat och dokumentärer om kvinnliga rappare och pojkar i målbrottet.

Nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?” #Always in quarantine

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 11:50 CEST - DHR

Angela Åkvist är en av de unga kvinnor med funktionsnedsättning som medverkar i DHRs jämställdhetsprojekt Funktion Femmes. I ett nytt avsnitt av podden ”Hur tänkte ni nu?” berättar hon om sin kamp för att skaffa ett arbete. - Oavsett coronakrisen är det jobbigt – karantänen är en extremare version av det liv jag har annars, och allt tar längre tid än vanligt, säger hon.

Creddo - “Finansiering kan vara den hjälp verksamheter behöver för att växa och frodas” 

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 10:52 CEST - PR Direkt

Många verksamheter har påverkats på ett eller annat sätt av den rådande coronakrisen. Vissa företag har det svårare än andra. Creddo reder ut vilka åtgärder företagare kan ta för att rädda deras verksamhet. 

Nu börjar Migrationsverket tillämpa de nya reglerna för eget boende

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 10:17 CEST - Migrationsverket

De asylsökande som från och med den 1 juli väljer att bosätta sig i något av de anmälda områdena kommer i regel att förlora rätten till dagersättning och särskilt bidrag. För att se vilka områden som omfattas har Migrationsverket tagit fram en söktjänst.

Region Kronoberg vaccinerade näst flest ålderspensionärer i landet

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 09:53 CEST - Region Kronoberg

Under vaccinationskampanjen 2019-2020 vaccinerade sig 62 procent av länets ålderspensionärer mot influensa. Detta är näst högst andel i landet.

Stockholm stads ansvar för trängselkontroller på restauranger förändras den 1 juli

Pressmeddelande Publicerad: 2020-07-01 07:00 CEST - Miljöpartiet i Stockholms stad

Idag den 1 juli träder en ny lag i kraft som ger Sveriges kommuner fler styrmedel när det gäller att kontrollera att restauranger och kaféer följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för trängsel. I Stockholm flyttas nu ansvaret till miljöförvaltningen som fram till nu har genomfört 946 smittskyddskontroller på uppdrag av Smittskydd Stockholm.

Billigare än någonsin med transportburar

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 20:29 CEST - Heymedia

Om du har planer på att resa med husdjuret, exempelvis en hund, är det viktigt att du planerar resan ordentligt. Hundar gillar inte inte nödvändigtvis att resa och det finns även en del faror med att transportera hundar. Det här gäller även för kortare resor.

Situationen för intagna inom kriminalvården under coronakrisen

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 17:09 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

Under våren 2020 beslutade Riksdagens fyra ombudsmän att inom ramen för uppdraget som nationellt besöksorgan enligt Opcat granska frihetsberövades situation i samband med covid-19. Granskningen av förhållandena för intagna inom kriminalvården är nu klar.

JO vill att regler om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon ses över

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 16:48 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

JO kritiserar Polismyndigheten för att ha genomfört en kroppsvisitation och husrannsakan i fordon utan att det fanns grund för det. JO konstaterar att bestämmelserna i polislagen om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål i brottsförebyggande syfte har brister och är svårtillämpade. JO vill därför att bestämmelserna ses över.

JO har undersökt hur socialtjänsten genomför umgänge med umgängesstöd

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 16:28 CEST - Riksdagens ombudsmän - JO

JO konstaterar att lösningen med umgängesstöd i umgängeslokal, som socialtjänsten ofta erbjuder, är problematisk i vissa delar.

Bambuser & MOOD District i gemensam retailsatsning

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 11:32 CEST - Mood Stockholm

På torsdag är det premiär för Summer MOOD TV, en livesänd mode- och livsstilsserie som erbjuder både shopping och inspiration genom att lyfta varumärken och profiler verksamma i MOOD District. MOOD Stockholm som utgör hjärtat i det nya citykvarteret MOOD District är den första handelsplatsen i Sverige att ingå ett samarbete med livevideobolaget Bambuser.

Pandemin halverade löneutvecklingen i april

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 09:31 CEST - Medlingsinstitutet

Lönerna i Sverige ökade med 1,4 procent i april 2020, jämfört med samma månad 2019, enligt preliminära siffror. På grund av pandemins effekter halverades löneökningstakten i april jämfört med de tre första månaderna under 2020. Då ökade lönerna med i genomsnitt 2,8 procent.

Fortsatt positiv utveckling inom tillverkningsindustrin

Pressmeddelande Publicerad: 2020-06-30 09:00 CEST - Konjunkturinstitutet

Samtliga sektorer i näringslivet fortsätter att rapportera minskad omsättning jämfört med normalt och störst tapp återfinns fortfarande inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. I likhet med tidigare extramätningar så är det små skillnader jämfört med tidigare. Detta framgår av Konjunkturinstitutets senaste extramätning som publiceras i dag.