Ingen titel
Folkhälsoenkäten - Hälsa under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-10 09:54 CET - Västra Götalandsregionen

Hur mår befolkningen i Västra Götaland under pandemin? I 2021 års enkät undersöker Västra Götalandsregionen tillsammans med Folkhälsomyndigheten den frågan och andra för att se skillnader i hälsa och livsvillkor.

Ingen titel
RiVe Juridiska byrå - Expansion gav kraftig tillväxt

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-10 09:31 CET - PR Direkt

Arbetsrättsbyrån RiVe sammanfattar 2020 och blickar tillbaka på en omfattande expansion som resulterade i god ekonomisk tillväxt.

Långsiktigt hållbara finanser trots covid-19-pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-10 09:15 CET - Konjunkturinstitutet

Sedan covid-19-pandemin drabbat Sverige har offentlig sektor haft stora utgifter för att hantera krisen. Trots det är offentlig sektors nettoställning och Maastrichtskuld som andel av BNP ungefär densamma 2050 som före pandemin. Det framgår av Konjunkturinstitutets rapport om den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna, som överlämnas till regeringen idag.

Ingen titel
Robert Hållstrand i unik restaurangsatsning i MOOD Stockholm

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-10 08:05 CET - Mood Stockholm

Under 2021 öppnar en grön oas för vegansk mat, dryck och umgänge från morgon till sen kväll i MOOD Stockholm. Satsningen är den första i sitt slag i hjärtat av Stockholm. Restaurangen med bar och uteservering förväntas bli ett populärt vattenhål där alla kan hitta sina favoriter.

Ingen titel
Västra Götalandsregionen beviljas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård vid preimplantatorisk genetisk diagnostik

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-10 08:00 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vården bedrivs i dag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och handlar, enkelt uttryckt, om att hitta genetiska sjukdomar hos embryon. Behandlingen blir allt mer efterfrågad bland par med anlag för svår ärftlig sjukdom.

Viktigt att visa hänsyn när många vill uppleva naturen i vinter

Nyhet Publicerad: 2021-02-09 14:04 CET - Naturvårdsverket

Upptäck nya naturområden, undvik överfulla parkeringar, planera kortare fjällturer och ta med skräpet hem. Det är några av Naturvårdsverkets uppmaningar när det senaste årets ökade intresse för friluftsliv håller i sig även under vintern.

Ingen titel
Vitamin Well och Barebells nya officiella partners till skidskyttelandslaget

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-09 14:00 CET - Svenska Skidskytteforbundet

För elitidrottare är återhämtning en av de största faktorerna till framgång. Just därför är vi både stolta och glada över att presentera Vitamin Well och Barebells som nya officiella partners till det svenska skidskyttelandslaget. Vitamin Well som tillverkar och levererar vitamin- och mineralberikade drycker och Barebells som erbjuder proteinberikade mellanmål.

Regionstyrelsen 9 februari 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-09 12:36 CET - Västra Götalandsregionen

Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021. Regionstyrelsen antog också förslaget om remisstvång till neuropsykiatriska utredningar och fastställde regionalt program för stärkt innovationskraft.

Digital pressträff 10 februari: Så hanterar Västra Götalandsregionen covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-09 11:00 CET - Västra Götalandsregionen

Under vecka 5 konstaterades 4 160 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är ungefär lika många som den föregående veckan. Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff, i morgon onsdag 10 februari klockan 14:00.

Ingen titel
Mixstafettlaget till VM-premiären!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-09 11:00 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Imorgon onsdag är det dags för VM-premiär i Pokljuka, Slovenien. Först ut på programmet är mixstafett och här presenteras det lag som ska representera Sverige under morgondagen.

Färre klagomål till patientnämnderna i Västra Götaland under pandemins första år

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-09 09:00 CET - Västra Götalandsregionen

Fjolåret var ett annorlunda år där pandemin satt sina spår på många områden. Patientnämndernas årsredovisning för 2020 visar att sjukvårdens patienter hade färre klagomål och större förståelse för väntetider och brist på tillgänglighet.

Ingen titel
Truppen till JVM är klar!

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-09 08:59 CET - Svenska Skidskytteforbundet

Knappt en vecka efter att VM avslutas i Pokljuka är det juniorernas tur att åka iväg på mästerskap. Här presenteras den svenska truppen som ska göra upp om medaljerna under junior-VM i Obertilliach, Österrike, med start 23 februari.

Naturvårdsverket satsar på webbinarier om klimat och luft

Nyhet Publicerad: 2021-02-09 08:42 CET - Naturvårdsverket

”I väntan på Klimatforum” är namnet på en ny webbinarieserie från Naturvårdsverket. Totalt kommer ett 20-tal webbinarier genomföras under året, samtliga om klimat- och luftfrågor. De handlar om allt från styrmedel och tekniska lösningar för att påskynda klimatomställningen, till internationella utblickar.

Mer pengar till värdefull natur i Västerbotten

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-09 08:15 CET - Länsstyrelsen Västerbotten

Fler skyddade naturområden, mer tillgängliga naturupplevelser, insatser för våtmarker, statliga fjälleder och hotade arter. Det är några av satsningarna i fördelningen av resurser till Länsstyrelsen för skydd och åtgärder för värdefull natur.

Ingen titel
Guldäggets kategoriordföranden 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 17:19 CET - Guldägget

Här presenterar KOMM vilka kreatörer som kommer att leda juryarbetet i respektive kategori för Sveriges största och äldsta kreativitetstävling. Som aviserat redan i november kommer juryn att ledas av Ingos erfarna Creative Director Björn Ståhl.

Eskilstuna förlänger hybridundervisning för årskurs 7–9

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 15:34 CET - Eskilstuna kommun

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Mona Kanaan (S) fattade i dag beslut om att hybridundervisningen för årskurs 7–9 ska fortsätta fram till 1 april.

Transportinfrastrukturplanering viktig för att nå Sveriges klimatmål

Nyhet Publicerad: 2021-02-08 14:13 CET - Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets har yttrat sig över Trafikverkets inriktningsunderlag inför kommande statlig transportinfrastrukturplanering. Naturvårdsverket avstyrker underlaget och anser att det behöver ta större hänsyn till Sveriges klimatmål, luftkvalitetsmål och övriga nationella miljömål.

Eskilstuna utvecklar viktigt utbildningsmaterial för utsatt målgrupp

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 10:05 CET - Eskilstuna kommun

God hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang — det är målen med det så kallade VIP-programmet för unga och vuxna med normbrytande intellektuella funktionssätt. Nu utvecklar Eskilstuna kommun programmet för att ännu fler ska ta del av det.

Stora brister inom epilepsivården

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 08:35 CET - Svenska Epilepsiförbundet

Vården av epilepsi är både bristfällig och ojämlik. Det råder brist på kunskap om epilepsi och brist på resurser. Det finns även stora regionala skillnader, visar en ny rapport från Epilepsiförbundet som granskat införandet av nationella riktlinjer i den svenska sjukvården.

Ingen titel
Hur kan vi ge plats åt trosföreställningar som inte är mina egna?

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 08:30 CET - Verbum AB

I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet med människor av en annan tro. Den här boken handlar om sådant som skaver i det mötet. Författaren har bland annat studerat lokala interreligiösa råd i Sverige för att söka svar på hur samverkan fungerar och vilka frågor de jobbar med.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhusets blodlager på oroande låga nivåer - rekordfå ger blod under pandemin

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-08 08:00 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Blodlagret på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är i stort behov av påfyllning. Under förra året minskade antalet blodgivningar med 20 procent. Den rådande pandemin och skärpta restriktioner är en anledning till att färre blodgivare ger blod.

Ingen titel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020: Över 3000 vårdade för covid-19

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 15:49 CET - Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fler än 3000 patienter med covid-19 vårdades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under förra året – varav 440 på IVA. Samtidigt klarade sjukhuset att upprätthålla annan livsnödvändig sjukvård och fortsätta utveckla vården genom forskning. Det visar årsrapporten för 2020.

Könsstympade kvinnor kan ha sämre förlossningsvård

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 15:39 CET - Jämställdhetsmyndigheten

De problem som könsstympade kvinnor ofta möter i samband med att de föder barn i Sverige kan bero på att de ingår i en grupp som får sämre förlossningsvård än andra. Det konstaterar Jämställdhetsmyndigheten i en ny rapport och föreslår att frågan utreds.

Laganda och digital omställning har präglat Regionhälsan 2020

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 14:21 CET - Regionhälsan

Den 3 februari presenterade Regionhälsan årsredovisning 2020 för styrelsen för Regionhälsan. Förvaltningens andra verksamhetsår i ordningen har präglats av covid-19. Men trots coronapandemin har det totala antalet vårdkontakter för hela Regionhälsan ökat med 2 procent jämfört med 2019.

Utredning om anhörigvaccinering inom Eskilstuna kommun avslutad

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 13:00 CET - Eskilstuna kommun

Utredningarna visar att en pressad situation, fler restdoser än planerat och oklara instruktioner på plats har påverkat situationerna när de fyra cheferna lät vaccinera sina anhöriga mot covid-19. Vård- och omsorgsförvaltningen ser att agerandet har påverkat medborgarnas förtroende för verksamheten.

Nya grundvattenskyddet säkrar dricksvattnet i Eskilstuna

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 12:01 CET - Eskilstuna kommun

Efter samråd med myndighet och sakägare har nu kommunen tagit beslut om nytt grundvattenskydd för Hyndevad. Detta för att säkra Eskilstunas dricksvatten på kort och lång sikt. Beslutet träder i kraft 5 mars 2021.

Beslut i frågan om pilbågsjakt dröjer

Nyhet Publicerad: 2021-02-05 11:09 CET - Naturvårdsverket

Ett beslut om hur Naturvårdsverket kommer att gå vidare i frågan om pilbågsjakt kommer att dröja. I nuläget avvaktar Naturvårdsverket en studie om pilbågsjakt som pågår i Finland och som troligen kommer att pågå ett år framåt. När data från denna studie finns till hands kommer arbetet med frågan att återupptas.

Ny prognos visar att Migra­tions­verket går mot kortare hand­lägg­nings­tider

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 10:52 CET - Migrationsverket

I årets första prognos konstaterar Migrationsverket att sökande kommer att få besked i sina ärenden snabbare framöver. Samtidigt präglas den globala migrationen och myndighetens arbete även i år av fortsatta reserestriktioner på grund av pandemin.

Bevara och bruka? Skogens som resurs för ett klimatneutralt samhälle

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 10:47 CET - Södertörns högskola

Världens första klimatneutrala välfärdsstat. Det är målet politikerna satt upp för Sverige och där spelar skogen en viktig roll. Men konflikten kring hur skogens resurser ska tas tillvara är infekterad och det saknas tydliga riktlinjer för hur målen ska nås. Mycket ansvar läggs på markägaren, men frågan forskarna nu söker svar på är om de har rätt förutsättningar att göra de prioriteringarna.

Spotify skapar möjlighet för bildning – men kräver rätt kunskap

Pressmeddelande Publicerad: 2021-02-05 10:47 CET - Södertörns högskola

Spotify skulle kunna vara ett verktyg för bildning. Men för att kunna bli det krävs att användaren har kunskap och förståelse för såväl musik som digital teknik. Inte minst behövs ett kritisk förhållningssätt visar ny forskning från Södertörns högskola.