Västra hälso- och sjukvårdsnämnden satsar närmare 1,5 miljon kronor på arbetet med att starta Mini-Maria-mottagningar i nämndens område.

Mini-Maria-mottagningar syftar till att ge ett samlat stöd från kommun och region till ungdomar och unga vuxna med missbruks- och beroendeproblematik. Idag finns Mini-Maria i Göteborg men arbete för att kunna starta mottagningar pågår i övriga regionen, ett arbete som kommit olika långt.

Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål är att tillsammans med kommunerna öppna en mottagning i varje kommun i nämndens område.

- Vi har sett ett ökat behov av hjälp och stöd kring beroende för unga, därför känns det väldigt bra att vi nu kommer framåt i frågan, säger västra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Nicklas Attefjord (MP).

En modell för Mini-Maria är under framtagande för att möta behovet i samtliga kommuner i nämndens område. Verksamheten är på primärvårdsnivå och ska innehålla sjuksköterskor, socionomer, psykolog och läkare. Dialog förs med samtliga kommuner om hur verksamheten på en Mini-Maria i nämndens område ska vara utformad, och ett beslut om detta väntas efter årsskiftet.

- Det är viktigt att vi hittar en modell och avtal som passar för alla kommuner, säger regionutvecklare Ulrika Söderlund på Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för psykisk hälsa.

Kontaktpersoner:

Ulrika Söderlund, regionutvecklare, ulrika.soderlund@vgregion.se, 072 - 542 42 39

Nicklas Attefjord (MP) ordförande västra hälso- och sjukvårdsnämnden, nicklas.attefjord@mp.se, 0707-14 89 96

Gunilla Lindell (KD) 1 vice ordförande, gunilla.lindell@kristdemokraterna.se, 0707-87 16 93

Tomas Angervik (S), 2 vice ordförande, tomas.angervik@vgregion.se, 0730-78 51 59

 

Jörgen Andersson, kommunikatör, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen, jorgen.a.andersson@vgregion.se, 076 - 112 21 68


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se