65 kulturaktörer i Västra Götaland delar på 10 miljoner kronor i det som kallas Utvecklingsprojekt. Kulturnämnden ser positivt på att många av de beviljade projekten finns inom ramen för det viktiga strategiska området Vidga deltagandet.

Allt fler projektansökningar främjar ett vidgat deltagande genom att skapa förutsättningar för kultur på nya platser och för nya deltagare. Det interkulturella perspektivet lyfts fram i en rad ansökningar och tillgänglighet och funktionsvariation står i centrum i flera projekt, bland annat i föreställningen Hjältar på Turné där ungdomar med och utan funktionshinder åker på turné i Västra Götaland.

Flera av ansökningarna som får stöd handlar också om att skapa förutsättningar för ungdomar och vuxna att själva arrangera och utöva kultur. Ett exempel är We are Kultur som är ett samarbete mellan Tibro, Mariestad, Skövde och Karlsborg där unga mellan 13-25 får möjlighet till olika kulturella aktiviteter och en så kallad ”snabb slant” för att själva genomföra kulturaktiviteter.

Första ansökningsrundan

Under årets första ansökningsrunda av Utvecklingsprojekt beviljas 65 organisationer totalt cirka 10 miljoner kronor. 120 ansökningar har inkommit, och av dem är 18 procent nya aktörer. I början av sommaren 2016 sker nästa runda då ytterligare cirka 9 miljoner kronor fördelas.

För högsta möjliga kvalitet i bedömningarna har en grupp representanter satts samman från de fyra centrumbildningarna, Lisa Nowotny (teater), Lizz Sharr (bildkonst), Harald Tjelle (dans) och Ebba Westerberg (musik). Gruppen är ett stöd till kulturnämnden för beslut och gör en konstnärlig bedömning av inkomna ansökningar.

Utvecklingsprojekt är ett av många ekonomiska stöd som kulturnämnden beviljar. På hemsidan finns en överblick över stöden.
http://www.vgregion.se/kultur/ekonomiska-stod

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (FP), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.
Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se