>>Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst>> av Jonas Jonson är utgiven av Verbum.

Den 8 november 1914 vigs Nathan Söderblom till Svenska kyrkans ärkebiskop. Tiden är turbulent, första världskriget har brutit ut och tron på den västerländska civilisationen skjuts i sank. Kyrkorna står emot varandra. Söderblom vill förena dem i ett gemensamt arbete för fred. Det tar honom ett decennium, men han ger aldrig upp.

Nu kommer biografin som handlar om hans liv, forskning och tjänst som ärkebiskop. 

Boken belyser Nathan Söderbloms betydelse i Svenska kyrkan och den equmeniska rörelsen. Den ger en nyanserad bild av honom i hans yrkesroll.

Författaren Jonas Jonson uppmärksammar Svenska kyrkans mest betydelsefulle ledare under 1900-talet. Tyngdpunkten ligger på Nathan Söderbloms internationella verksamhet. Författaren visar på de många trådar som löpte samman och gjorde Söderblom till den han blev.

Måndagen den 18 augusti 2014 släpper Verbum >>Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst>>

Vid frågor om pressrelease och recension:
Projektledare Katarina Stene
katarina.stene@verbum.se
08-743 65 23

Köp boken på verbum.se

Ledande utgivare av teologisk litteratur och livsfrågelitteratur


Kontakt


Sofie Kalodimos

Marknadsansvarig Bok

sofie.kalodimos@verbum.se

0766 77 76 14

Åsa Svedin

Marknadsansvarig Bok, Gudstjänst & teologi, konfirmandmaterial

asa.svedin@verbum.se

070 193 82 28