Långsiktiga avtal förbättrar förutsättningarna för en ökad marknad för biogasen i Västra Götaland.  Därför har miljönämnden beslutat om fortsatt finansiering av merkostnaden på 375 000 kronor för inköp av 100 % biogas till Västra Götalandsregionens egna fordon under 2017. 

För att kunna nå målet i Västra Götalandsregionens miljöplan 2017-2020 att minska koldioxidutsläppen med 80 % till 2020 måste den fordonsgas som används vara 100 % biogas, och andelen gas- och elfordon fortsätta att öka jämfört med dieseldrivna när fordonsparken förnyas. Miljönämndens beslut gäller på villkor att gasleverantören tillför en lika stor andel biogas i systemet, enligt grön-gas-principen. Under 2014-2016 har miljönämnden och regionutvecklingsnämnden gemensamt finansierat merkostnaden för inköp av 100 % biogas.
 
Miljönämnden har antagit Kraftsamling Biogas 2017-2020 för ökad produktion och användning av biogas i Västra Götaland. Miljönämnden ska fortsatt vara huvudman för samverkansplattformen Biogas Väst och ska främja offensiva beslut för att stötta en ökad användning och produktion av biogas i hela Västra Götaland. I dagsläget finns en större produktion än efterfrågan samtidigt som lokal produktion konkurrerar med importerad biogas.

VGR vill gå före
 
- Hur Västra Götalandsregionen agerar inom sin egen organisation för att nå klimatmålen, påverkar trovärdigheten som huvudman för Biogas Väst och gentemot regionala miljöaktörer. Genom strategiska stödjer vi marknaden för biogas som ett lokalt och klimatsmart drivmedel. Offentlig sektor har möjlighet - men också en skyldighet - att gå före och främja långsiktigt hållbara lösningar, menar Kristina Jonäng ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.
 
Västra Götalandsregionens transporter består av kollektivtrafik, egna persontransporter samt transporter av produkter. Andelen förnybart drivmedel i VGR:s egna fordon var 29 % år 2013. Före 2014 körde gasbilarna på Svanenmärkt fordonsgas som då bestod av lika delar fossil naturgas och förnybar biogas. Under samma period ökade andelen gasfordon i VGR:s fordonsflotta från 50 till 70 %.
 
År 2016 var antalet gasfordon 703 stycken. De egna personbilarna och lätta lastbilarna 2016 kördes på cirka 62 % förnybart drivmedel. Kostnaden för biogas var 5.7 miljoner kronor 2016.
 
Vid nyanskaffning av personbilar och lätta lastbilar ska nämnder och styrelser välja fordon som drivs med förnybar energi. Gasfordon, ladd-hybrid och rena elfordon är prioriterade, enligt Västra Götalandsregionens miljöplan.
 

Kristina Jonäng (C)
Ordförande Västra Götalandsregionens miljönämnd
Mobil 0708-67 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Hanna Jönsson
Regionutvecklare biogas, processledare Biogas Väst
hanna.m.jonsson@vgregion.se
Telefon 010-441 40 32, mobil: 0702-50 24 05

Om miljönämnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamndenVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se