I juni tar 101 nya specialistsjuksköterskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sin examen. Tack vare sjukhusets utbildningsbefattningar har de kunnat studera på hel- eller halvfart under betald arbetstid.

Hälften av de nya specialistsjuksköterskorna tar examen inom inriktningarna anestesi, operation och intensivvård, AnOpIVA, där behovet är som allra störst.

– Vi har gjort en stor satsning på just AnOpIVA för att kunna möta behovet av kompetens på sjukhuset, säger Helena Ljungberg, HR-strateg på SU.

Kompetensförsörjningen av specialistsjuksköterskor inom anestesi, operation och intensivvård är just nu under särskild utredning inom Västra Götalandsregionen. Utvärderingar visar att nio av tio som får en utbildningsbefattning stannar inom regionen.

– Att få specialistsjuksköterskorna att stanna är en av de absolut viktigaste frågorna i kombination med att optimera specialistutbildningarna. Det är en allvarlig situation och bråttom. Vi behöver samla tankar, idéer och erfarenheter för att göra en plan, säger Josefine Elfvin, projektledare på Västra Götalandsregionen.

Utöver det hundratal som nu tar examen finns det 50 sjuksköterskor under pågående specialistutbildning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ytterligare 93 sjuksköterskor som påbörjar sin utbildning i höst. Tidigare i år blev 29 undersköterskor, skötare och barnsköterskor med utbildningsbefattning klara med en YH-utbildning till specialister. 13 av dem läste med inriktning på anestesi, operation och intensivvård.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se. Om du vill tala med någon av de nyblivna specialistsjuksköterskorna hjälper vi gärna till.

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.
Kontakt


Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anne-Charlotte Horgby

Kommunikationschef

anne-charlotte.horgby@vgregion.se

031-3421000

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-3421000