Migrationsverket får många frågor om avvecklingen av asylboenden och att asylsökande måste flytta. Här svarar vi på de vanligaste frågorna.

1.Varför avvecklar Migrationsverket boenden?Vi avvecklar boenden för att inte stå med tomma boendeplatser som vi måste betala för. Det är ett ekonomiskt ansvar vi tar för att hushålla med skattebetalarnas pengar. Efter förra hösten har antalet asylsökande sjunkit drastiskt och därmed även behovet av tillfälliga boenden.

2.Varför måste de boende flytta med så kort varsel?Vi försöker skapa framförhållning så gott det går. Det är ett stort pussel att hitta nya lämpliga platser som blir lediga, dels lokalt, dels i andra delar av landet. Vi försöker i första hand att flytta folk till lägenheter eller boenden med självhushåll. I andra hand till boenden med längre avtal. Vi undviker i det längsta att flytta någon till leverantörsboenden som kommer att avvecklas under våren.

3.Kan man välja vart man ska flytta?Man blir erbjuden ett annat boende av Migrationsverket, beroende på var det finns lediga platser. Men man är självklart inte tvingad att tacka ja. Det står var och en fritt att ordna boende på annat sätt genom släkt, vänner eller bekanta.

4.Hade Migrationsverket kunnat ha bättre framförhållning?Ja, det är något vi har tagit till oss sedan i våras. Nu ska alla ha fått en första generell information om att boendet ska stänga inom några månader. Exakt vart och när flytten sedan sker ska man få veta minst en vecka i förväg om man flyttar lokalt, och minst två veckor i förväg om man flyttar längre bort.

I vissa fall kan det vara kortare varsel om vi hittar lediga platser lokalt. Men vår ambition är att ge så lång framförhållning som vi kan. Vi har även erbjudit förlängda avtal några månader för de boenden vars avtal löper ut 20 november. Det innebär att vi får bättre framförhållning för de som ska flytta senast 31 januari.

5.Varför måste avvecklingen gå så snabbt?
Många bor idag på halvtomma boenden med avtal som löper ut. Rent praktiskt ska Migrationsverket inom det närmaste året avveckla cirka 30 000 platser. Vi gör detta successivt och påbörjade flyttarna redan i våras.

Som myndighet ska vi också hushålla med statens resurser. De tomma platser vi har i dagsläget skulle kosta cirka 2,5 miljoner kronor per dygn om vi behöll dem. Hela Migrationsverkets mottagningssystem kostar cirka 60 miljoner kronor per dygn. Därför måste vi avveckla boenden i år och under nästa år, förutsatt att nuvarande prognos över antalet asylsökande är oförändrad.

6.Kan man ställa kostnader mot människor – är det rimligt?
Migrationsverket har ett ansvar för skattebetalarnas pengar. 163 000 asylsökande kom förra året och 29 000 verkar det bli i år. Det är en drastisk förändring för hela mottagningssystemet där 12000 platser står tomma idag och kostar samhället pengar. Vi måste hushålla med statens medel, trots att det är människor det handlar om i våra system.

7.Migrationsverket ska ta individuella hänsyn vid flytten av människor – vad är det för hänsyn?
Om det finns ett boende i närheten ska vi försöka ordna flytt dit så att skolbarn kan fortsätta i samma skola. Om man har sin asylutredning nära förestående ska vi också titta på det, så att man inte hamnar i en annan del av landet och riskerar att få längre väntetid. Sedan kan det finnas individuella hänsyn, exempelvis ett hälsotillstånd som kräver tillgång till en särskild sorts vård.

8.I de fall Migrationsverket inte tar denna hänsyn – vad beror det på?
Vi är styrda av lagen om offentlig upphandling och måste avveckla boendena i en viss ordning enligt avtalen. Även om det finns ett boende i närheten som är lämpligt kan vi alltså inte gå emot lagen och styra över vilka boenden vi vill behålla. Lagen bestämmer att boenden som är upphandlade sist i ordningen är de som avslutas först.

9.Migrationsverket ska beakta konsekvenserna för barn, enligt Barnkonventionen – hur ser ni på det?Barnets rättigheter till lämpligt skydd, i detta fall boende och utbildning, måste anses vara tillgodosedda även om barnet flyttas. Men det är viktigt att vi gör en avvägning mellan barnets bästa och andra omständigheter.

För att skapa en bättre situation på längre sikt flyttar vi i första hand barnfamiljerna till Migrationsverkets egna långsiktiga boenden. Det är lägenheter eller boenden med självhushåll, alternativt ordinarie upphandlade boenden som är mer långsiktiga och generellt har en högre standard.

10.Men att barn måste bryta upp från den skola och ort där de börjat rota sig – hur ser ni på det?
Det är förstås olyckligt och vi försöker undvika det så långt det går. Men de upphandlingsregler som Migrationsverket styrs av är i första hand en skyddslagstiftning för leverantörer. Reglerna tar inte hänsyn till att den upphandlade tjänsten rör boenden och får till följd att skolbarn måste flyttas om.

11.Migrationsverket flyttar människor som börjat rota sig – hur påverkar det integrationen?
Vi har stor förståelse för dem som redan har fått en meningsfull tillvaro på en ort. Men asylboendet är i första hand ett tillfälligt boende för den asylsökande. En del som bor där kommer att få uppehållstillstånd och stanna i Sverige, men inte alla. De som får stanna kommer att få en kommunplacering någonstans i landet. Det innebär att man ska flytta från asylboendet till ett permanent boende i den kommun som ansvarar för ens etablering i samhället.

12.Hur kommer boendesituationen se ut framöver?
Under nästa år siktar vi på ett mottagningssystem där Migrationsverket i mindre utsträckning är beroende av privata leverantörsboenden, som upphandlats under de senaste åren. Det betyder att vi kan återgå till ett mer stabilt system där människor inte i samma utsträckning behöver flytta mellan olika boenden.


Läs om vår senaste verksamhetsprognos från 25 oktober.
Läs tidigare nyhet om avvecklingen
"Migrationsverket fortsätter avveckla boenden för att undvika tomma platser".
Läs mer om
avvecklingen av asylboenden.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.