Det västsvenska partnerskapet har beslutat om 20 projekt som sammanlagt får 140 miljoner kronor från Socialfondsprogrammet och Regionalfondsprogrammet. Ny collegeverksamhet inom livsmedel och gröna näringar är en av utvecklingssatsningarna.

EU-kommissionen har fattat beslut om två gemensamma program för Västra Götaland och Halland, som innebär totalt 1,3 miljarder kronor från EU till att stärka tillväxt och öka sysselsättningen i Västsverige fram till 2020. I den andra ansökningsomgången får nu 20 projekt sammanlagt 140 miljoner kronor för arbetsmarknadsinsatser, satsningar på forskning och innovation inom näringslivet och för att utveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Kvalitetssäkra collegeutbildningar

Nära 16 miljoner går till två projekt som drivs av Skaraborgs kommunalförbund och Göteborgsregionens kommunalförbund för att utveckla collegeverksamheten i Västra Götaland och Halland. College kan drivas i både privat och offentlig form och i dagsläget finns två collegeformer i Västra Götaland med nationell koppling; Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege. Projekten ska kvalitetssäkra att collegen lever upp till de nationella kraven. Ett av utvecklingsområdena i projekten är också att öka erfarenhetsutbytet mellan olika typer av utbildningar för att bredda möjligheterna för rekrytering. Det kan handla om att minska könsstereotypa utbildnings- och yrkesval och att skapa bättre tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar eller annat modersmål än svenska.

Utveckla ny collegeverksamhet inom livsmedel och gröna näringar

Projekten ska också bidra till att utveckla collegeverksamhet inom området livsmedel och gröna näringar, där det idag saknas denna typ av utbildningar.

Livsmedel och gröna näringar är en viktig del av Västra Götalands utvecklingsstrategi och en ökad andel regionalt producerade livsmedel är ett politiskt mål. Nu satsar vi på att säkra upp den framtida kompetensförsörjningen till branschen, kommenterar Birgitta Losman, regionråd i Västra Götalandsregionen och utsedd av regeringen att leda det partnerskap som beslutar om vilka projekt som ska få stöd.

Kort beskrivning av samtliga projekt:

Europeiska socialfonden

Projekt som ska utveckla collegeverksamhet

 • College Väst. Projektägare: Göteborgsregionens kommunalförbund. Budget: 6 749 592 kr
 • Collegesamverkan VG. Projektägare: Skaraborgs kommunalförbund. Budget: 9 249 223 kr

Projekt som ska stötta kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden

 • POINT. Projektägare: Samordningsförbundet Sjuhärad. Budget: 30 004 606 kr
 • Effektbutiken. Projektägare: Socialresursförvaltning, Göteborg. Budget: 5 934 573 kr
 • Arbeta och leva i Väst (ALV). Projektägare: Medborgarskolan Region Väst. Budget: 15 281 531 kr

Regionala strukturfonden

Projekt som ska stärka samverkan inom forskning och innovation

 • Testsite Sweden. Projektägare: Lindholmen Science Park AB. Budget: 4 306 224 kr
 • Additiv tillverkning i metall- 3DPrint. Projektägare: Högskolan Väst. Budget: 6 356 869 kr
 • SIM2020 – Skaraborgs Innovativa Miljöer. Projektägare: Högskolan i Skövde. Budget: 10 275 179 kr

Projekt som ska stärka konkurrenskraftiga små och medelstora företag

 • BRIDGE UK. Projektägare: Sahlgrenska Science Park AB. Budget: 3 040 228 kr
 • STAR – Universitetet som resurs för socialt företagande. Projektägare: GU Holding AB. Budget: 5 039 526 kr
 • Hållbar industriell utveckling. Projektägare: IDC West Sweden AB. Budget: 11 100 389 kr
 • Destination Halland 2020. Projektägare: Region Halland. Budget: 9 997 802 kr
 • Hållbara affärsmodeller. Projektägare: Johanneberg Science Park AB. Budget: 403 200 kr
 • IUC Väst Produktionsanalys. Projektägare: IUC Väst AB. Budget: 2 999 715 kr
 • Affärs- och marknadsutveckling inom subsea-området. Projektägare: Business Region Göteborg AB. Budget: 1 073 896 kr
 • Samverkansmodell besöksnäringsfrämjare och företag i GR. Projektägare: Business Region Göteborg AB. Budget: 3 074 241 kr

Projekt som ska främja innovation för en koldioxidsnål ekonomi

 • Wargön Innovation – etablering. Projektägare: Innovatum AB. Budget: 8 858 646 kr
 • Match – västsvenska material och kemiklustret. Projektägare: Johanneberg Science Park AB. Budget: 4 738 947 kr

Projekt som ska främja en hållbar stadsutveckling i Göteborg

 • One Stop Future Shop. Projektägare: Göteborgs kommun. Budget: 6 907 086 kr
 • Göteborg som testarena för tillväxt i små och medelstora företag. Projektägare: Göteborgs kommun. Budget: 4 032 564 kr


Presskontakt

Regionråd Birgitta Losman, ordförande Västsvenska strukturfondspartnerskapet, tel. 070-367 95 80

Cecilia Nilsson, sekreterare Västsvenska strukturfondspartnerskapet, tel. 070-214 90 24


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se