DIK - akademikerfacket för kultur och kommunikation, hyllar skolbibliotek som är fantastiska förebilder. Idag tilldelas 16 skolor utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2015.

DIK:s expertgrupp för skolbibliotek är nu färdig med att bedöma det 50-tal nomineringar som inkommit till Skolbibliotek i världsklass.

Expertgruppen noterar den höga kvalitet som utmärker alla de nominerade skolbiblioteksverksamheterna. Samtidigt vill gruppen poängtera att utmärkelsen ges till skolbibliotek som är i världsklass. Av de sökande är det därför endast en tredjedel, 16 stycken, som erhållit utmärkelsen.

Skolbibliotek i världsklass 2015 tilldelas:

Från norr till söder

* Med på listan för andra året i rad.

** Med på listan för tredje året i rad.

Kriterierna i bedömningsarbetet har varit följande.

Ett skolbibliotek i världsklass:

  • är en tydlig del av skolans pedagogiska vision.
  • samverkar med skolledning och övrig pedagogisk personal kring elevernas lärande.
  • stärker elevernas läs- och kommunikationsförmåga i en vidgad textvärld.
  • stärker elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter och förståelse för informationssökningsprocesser och sociala medier.
  • erbjuder stöd till enskilda och grupper i deras lärprocesser.
  • har överblick över lärresurser och ger stöd till lärare och elever i deras litteratur- och medieanvändning.

Ett skolbibliotek i världsklass har skolbibliotekarier som:

  • är effektiva inspiratörer för att öka läsfärdigheten hos eleverna
  • ger eleverna verktyg för källkritik
  • lär eleverna navigera i informationsflödet och hantera sin digitala identitet
  • är navet i den digitala kunskapsskolan!DIK ingår i Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Självklart är DIK partipolitiskt obundet. Så föreslå gärna frågor som förbundet borde arbeta med.


Kontakt