I panelen: Örjan Berner, diplomat, tidigare ambassadör i Moskva.Jan Blomqvist, tidigare chef för analysavdelningen vid MUST (den militära underrättelsestjänsten).Arne Ruth, publicist, journalist, tidigare chefredaktör för DN.Ingrid Thörnqvist, journalist, SVT:s utrikeskorrespondent i Berlin 1989.

Örjan Berner, diplomat, tidigare ambassadör i Moskva.
Jan Blomqvist, tidigare chef för analysavdelningen vid MUST (den militära underrättelsestjänsten).
Arne Ruth, publicist, journalist, tidigare chefredaktör för DN.
Ingrid Thörnqvist, journalist, SVT:s utrikeskorrespondent i Berlin 1989.

Samtalsledare: Torbjörn Nilsson, historiker.
Expertkommentatorer: Thomas Lundén, kulturgeograf, och Anders Mellbourn, journalist och forskare.

 

 

1989 med svenska ögon -  vittnesseminarium om Östeuropas omvandling
Torsdag 22 oktober
Tid: 9.30-12.30
Lokal: Sal 221 (Karolinska Institutets lokaler), Alfred Nobels allé 12, Huddinge.

 

 

Arrangör: Samtidshistoriska institutet och CBEES (Centre for Baltic and East European Studies) vid Södertörns högskola.

Ytterligare information:
Samtidshistoriska institutet (SHI) är ett forskningsinstitut vid Södertörns högskola. Vid institutet pågår forskning om den moderna politiska historien i en mångvetenskaplig miljö.
Sedan starten för tio år sedan har SHI genomfört ett stort antal s.k. vittnesseminarier om olika politiska frågor från vår samtid eller från vårt nära förflutna. Vittnesseminarier är en öppen utfrågning inför publik. Grundtanken är att föra samman centrala aktörer från en viss tid eller från en politisk händelse och att låta dem berätta om det de själva var en del av, i dialog med forskare. Syftet med denna typ av seminarier är att visa på nya fält och frågor, samt att skapa källor.

Mer information: www.sh.se/shi

Kontakt: Torbjörn Nilsson, historiker, ansvarig för vittnesseminarierna vid SHI. Telefon: 08-608 42 92.
Thomas Lundén, kulturgeograf, CBEES, telefon: 08-608 48 94
Mari Gerdin, informatör vid SHI och CBEES, 08-608 42 51, 076-785 41 41

Vittnesseminariet utgör upptakt till en internationell konferens "Recasting the Peaceful Revolution of ´89. Roots and Legacies" arrangerad av CBEES vid Södertörns högskola.
Mer information om konferensen: www.sh.se/cbees.Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876