– I år budgeterade socialförvaltningen 18 miljoner kronor men enligt prognosen landar vi på 15,6 miljoner. Det är 2,4 miljoner kronor bättre än budget, säger Ronny Rönnbäck, chef Individ- och familjeomsorgen, och fortsätter: – Vi har lyckats skapa ett bra samarbete med Arbetsförmedlingen, företagen och bra rutiner i vår egen verksamhet. Vi agerar utifrån ett koncerntänk, vilket effektiviserar de interna processerna och gör oss snabba och lönsamma.

Vision 11 miljoner inom tre år

Sedan 2011 har försörjningsstödet minskat i Timrå från 21 miljoner kronor till idag 15,6 miljoner kronor. En viktig framgångsfaktor tror Ronny har att göra med samverkan och det engagemang som finns i Timrå.

Här i Timrå är vi duktiga på att omsätta arbetsmarknadspolitik. Vi är lyhörda och kan agera i ett tidigt skede, till exempel när Arbetsförmedlingens regleringsbrev kom, då vi kunde ställa om direkt. Och vi har också företag i Timrå som är med på banan. Det ger ett försprång.

 

Ronny Rönnbäck har en vision om att få ner försörjningsstödet till 11 miljoner på tre år. Det motsvarar 2006 års budget.

Det här är ett superviktigt arbete som aldrig får stanna upp. Jobbar vi bra för dem vi finns till för får vi färre ärenden. På sikt får vi fler medborgare som är inkluderade i vårt samhälle och kan leva ett gott liv i Timrå, säger Ronny Rönnbäck.

Mer information kontakta Ronny Rönnbäck, chef Individ- och familjeomsorgen, tfn: 060-16 34 50Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt