Fotograf/Källa: Fredrik Sederholm

Välkommen på lansering 20 februari kl. 13:00. På senare år har många nya koncept för inomhusodlingar (ofta i stadsmiljö) lanserats, med växtbelysning, cirkulerande näringslösning och ibland odling i flera lager. Det finns många påståenden om dessa produkters egenskaper och fördelar, men det saknas ofta oberoende fakta.

Det finns många påståenden om dessa produkters egenskaper och fördelar, men det saknas ofta oberoende fakta.

 

 

Med anledning av detta har projekt MatLust tagit fram en rapport av miljöeffekterna och resursförbrukningen i dessa produktionssystemsom presenteras torsdagen den 20 februari på Openlab i Stockholm. Syftet med rapporten är inte att ta ställning, utan att som neutral part låta komplexiteten i frågeställningarna komma fram. Samtidigt vill vi med rapporten erbjuda en vägledning i hur man kan resonera utifrån olika behov och mål.

Gunnar Rundgren, internationellt erkänd expert, presenterar rapporten som han sammanställt på uppdrag av MatLust. Ett hundratal personer med olika kopplingar till ämnet deltar och vi ser fram emot ett intressant samtal under den avslutande delen där Anna Richert från WWF, Michael Martin från KTH och IVL, Jesper Annell från ICA Liljeholmen och Sepehr Mousavi från SweGreen deltar. Vi bjuder även på smakprov på temat signerat Restauranglabbet.

I rapporten jämför Gunnar Rundgren miljöeffekterna och resursförbrukningen av produktionen av groddar, skott, kryddor, bladgrönt och svamp. Faktorer som undersöks i rapporten är användning av energi, växthusgasutsläpp, användning av insatsmedel som konstgödsel, kemisk bekämpning och fröer, vattenförbrukning, avfall, samt förpackningslösningar. Andra faktorer som näringsinnehåll, smak och ekonomi undersöks också.

"Många antar att allt grönt är bra för miljön, men det saknas underlag för den åsikten. Inomhusodlingar av grönsaker framställs exempelvis ofta som miljövänliga och klimatsmarta, som sparar mark och vatten, men verkligheten är mer komplicerad. De använder mycket energi och energiproduktion har i sin tur stor miljöpåverkan och tar upp stora ytor”, säger Gunnar Rundgren.

Syftet med rapporten är att sammanställa befintlig kunskap i ämnet och lyfta fram komplexiteten i frågeställningarna och problematisera hållbarhetsfrågorna. Samtidigt är förhoppningen att sammanställningen kan tjäna som vägledning för den som inom sitt yrkesuppdrag behöver förhålla sig till dessa frågor.

Rapporten "Små gröna blad - Inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv" finns att ladda ner här: https://matlust.eu/nyheter/inomhusodling-ur-ett-halbarhetsperspektiv/

Torsdagen den 20/2 kl. 13:00-16:00 presenteras rapporten på Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm.
Vi hälsar intresserade journalister välkomna!

Program

13:00
Helena Nordlund, MatLust, hälsar välkomna och ger bakgrund till Gunnar Rundgrens uppdrag.

13:15
Gunnar Rundgren presenterar sin rapport om Inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv, beställd av MatLust

14:15
Paus. MatLust bjuder på lättare förtäring på temat signerad Restauranglabbet.

14:45
Paneldiskussion, frågor och samtal kring rapporten. Medverkar gör:
- Anna Richert, Matexpert på WWF.
- Michael Martin, PhD och Seniorforskare på KTH och IVL.
- Jesper Annell, Kommunikation & Marknadsansvarig på ICA Liljeholmen.
- Sepehr Mousavi, Innovation & Hållbarhet på SweGreen.

16:00
Slut

Kontakta oss gärna.

Lanseringen webbsänds här: https://player.vimeo.com/video/392211905

 

Kontakt:

Helena Nordlund, projektledare MatLust.
Tel: 08-52307123, e-post: helena.nordlund@sodertalje.se.

Ida de Oquiñena, kommunikation, MatLust.
Tel: 08-52306442, e-post: ida.de-oquinena@sodertalje.se
MatLust är ett EU-projekt som pågår 2015-2021. Målen är att utveckla en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen, med fokus på miljö och hälsa samt att etablera Södertälje som regional livsmedelsnod. MatLust erbjuder utvecklingsprogram, nätverk och andra former av kostnadsfritt stöd till små och medelstora livsmedelsföretag. MatLust drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje, med KTH och Södertälje Science Park som partners.


Kontakt


Ida de Oquiñena

Kommunikation

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

076-648 22 36