20 procent av elen som används av Stockholms stads bolags och verksamheter ska komma från solceller senast år 2020. Det föreslår Miljöpartiet i en ny motion.

- Priset på el från solceller är nu jämförbart med elen som köps på marknaden och Stockholm behöver kraftigt minska sin klimatpåverkan. Därför är det dags för en storsatsning på solceller i Stockholm, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare i Stockholms stadshus.

I motionen föreslår Miljöpartiet att Stockholms stad och dess bolag redan till år 2017 ska använda 10 procent el från solceller. En handlingsplan ska snarast tas fram för att uppnå målen för 2017 och 2020. Kombinerat med detta vill Miljöpartiet att Stockholms stad också gör stora satsningar på energi från vindkraft och biogas. Målet är att Stockholm ska vara klimatneutralt till år 2030. Instrålningen av sol i Stockholm är årligen lika stor som i mellersta Tyskland, som har installerat mer än en miljon anläggningar.

- Eftersom vi kan räkna med ett stigande elpris under de kommande åren innebär stora investeringar i solceller också en försäkring mot stigande elpriser. Därför är denna satsning lika bra för Stockholms stads ekonomi som för klimatet och miljön, säger Stefan Nilsson.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se
Kontakt


Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02