22 projekt inom läkemedel, medicinteknik och e-hälsa delar på totalt 20,5 miljoner innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning. Fotograf/Källa: Elevate on Unsplash

22 projekt inom läkemedel, medicinteknik och e-hälsa delar på totalt 20,5 miljoner innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths gemensamma utlysning.

Nio av projekten finns inom läkemedelsområdet, nio inom medicinteknik och fyra inom e-hälsa.

144 projekt ansökte om medel, varav 120 gick vidare till bedömning. Av dessa gick 34 projekt vidare till en intervjuomgång, och sedan sållades alltså 22 projekt ut.

- Det är spännande att projekten spänner över allt ifrån läkemedel till ryggskola och AI. Essensen i utlysningen är folkhälsa, och projekten visar på att patienten står i fokus, säger projektledare Åsa Wallin.

Projekten som får stöd

Projekttitel Koordinator
MTHFD2-inhibitorer för behandling av AML Karolinska Institutet
Specifik hämning av mikrosomal Prostaglandin E syntes, säkerhetsfarmakologisk fördel mot NSAID? Gesynta Pharma AB
Ny behandlingsstrategi för aggresiv prostatacancer Umeå Biotech Incubator AB
Analyssystem för diagnos av cancer utnyttjande exosommarkörer EDS Exosome Diagnostic Systems AB
STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer Glactone Pharma Development AB
Klinisk utvärdering av en banbrytande teknik för snabb känslighetstestning av antibiotika Astrego Diagnostics AB
Domänspecifika BET inhibitorer som cancerterapi SARomics Biostructures AB
Validation of a biological candidate drug LIPUM AB
Unik läkemedelskandidat för behandling av Huntingtons sjukdom Karolinska Institutet
Digitalt vårdsystem för behandling av barnfetma: konceptverifiering Health Support Sweden AB
Intelligent helhetsplattform för diabetes Lunds universitet
Ryggskolan Ryggskolan
ACTsmart Karolinska Universitetssjukhuset
Stealth needle SAGA SURGICAL AB
Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity ASCILION AB
Software for clinical mutation analysis in cancer precision medicine Uppsala universitet
An AI based digital pathology decision support tool to identify and classify lung cancer. ContextVision AB
Implantatbeläggning för förbättrad rörlighet efter handkirurgi RISE
En ny, säker och resistensfri behandling av vaginala svampinfektioner GEDEA BIOTECH AB
Utveckling & verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa PRESSCISE AB
Open Healing Concept - Avancerat membran för benuppbyggnad NEOSS AB
EasyForce - ett innovativt verktyg för mätning av kraft inom fysioterapi MeloqSwelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.


Kontakt


Karin LILJA

kommunikationsstrateg

karin.lilja@swelife.se

+46 725-541 634