Lunds kommun och Uppsala läns landsting har redan nått regeringens mål "25 % ekologiskt i offentlig verksamhet". 29 kommuner och landsting har mer än 15 procent ekologiskt. Detta visar senaste statistiken från EkoMatCentrum, Ekologiskt Marknadscentrum och Miljöresurs Linnés årliga undersökning av inköpen av ekologisk mat i offentliga kök.

9,3 % av inköpta livsmedel i kommuner och landsting var ekologiska 2008, som undersökningen gäller. De ekologiska inköpen fortsätter att öka i offentlig sektor. Det finns inga tecken på avmattning pga av en begynnande finanskris i landets kommuner och landsting. En ökning av de ekologiska inköpen med dryga 20 % från 7,7 % till 9,3 % är ett strålande resultat.

- Det är fantastiskt att 29 kommuner och landsting har en ekologisk inköpsandel på mellan 15 och 25 %. Det tyder på att fler kommuner och landsting, liksom Lund och Uppsala läns landsting redan gjort, kommer att nå regeringens mål 25 % ekologiskt till 2010, säger Eva Fröman på EkoMatCentrum som ansvarat för undersökningen.

Skåne läns kommuner hade störst andel ekologiskt i Sverige 2008, 13,9 %, tätt följt av Stockholm, Jämtland, Dalarna och Gotlands län. Lägst andel ekologiskt hade norrlandslänen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Vi frågar Karin Lidén, kostchef i Kramfors kommun. Varför är intresset för ekologiskt så svagt i flera av de nordligaste länen av Sverige?

- Jag vet inte riktigt, säger Karin Lidén. Men det kan vara så att man inte riktigt kommit igång ännu i de här länen. Klimatfrågan diskuteras även här och jag kan se en öppning för de här frågorna framöver.

Att handla klimatsmart mat står högt på dagordningen i många kommuner och landsting. Intresset för närproducerat och rättvisemärkt kompletterar i allt större utsträckning det ekologiska.

För mer information kontakta;

Eva Fröman 08-779 59 29, 070-779 59 90, eva@ekomatcentrum.se

Carin Enfors 07-582444 24, 070-536 26 15, carin@ekomatcentrum.se

Kerstin Andersson 040-628,070-795 77 97 info@ekologisktmarknadscentrum.org

 EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30