Naturvårdsverket ger 25 miljoner kronor under 2018 till insatser som leder till att minska utsläpp av föroreningar i dagvatten. Bidraget kan sökas av fastighetsägare, kommuner och företag med flera.

Dagvatten har identifierats som en viktig spridningsväg för mikroplaster. Hittills har frågan om dagvatten handlat om hur vi kan skydda oss mot översvämningar. Med bidraget hoppas Naturvårdsverket stimulera att fler insatser görs för att hindra att föroreningar sprids till hav, sjöar och vattendrag.

− Målsättningen är att bidraget ska uppmärksammas brett, det behöver bli fler aktörer som engagerar sig i frågan. Vi ser fram emot många ansökningar, säger Ingela Hiltula, biträdande chef för Samhällsavdelningen.

Ansökningar kan handla om att anlägga biofilter, dammar och diken där regnvatten renas. Det kan också handla om att skapa uppsamlingsytor för snöhögar där till exempel mikroplaster omhändertas. Handelsplatser, gator och idrottsanläggningar är några ställen där insatser kan göras.

−Det kan handla om olika biologiska och tekniska konstruktioner som syftar till att rena dagvattnet, men ännu hellre insatser som hindrar föroreningar att hamna i dagvattnet. Det är hög tid att vi kommer till rätta med spridningen av föroreningar i dagvattnet, säger Ingela Hiltula.

Årets ansökningar ska vara inkomna senast 2 september.

Läs mer: Bidrag för att minska mikropartiklar och föroreningar i dagvatten

För ytterligare information, kontakta:
Ingela Hiltula, biträdande chef Samhällsavdelningen, 010-698 15 80, ingela.hiltula@naturvardsverket.se

Anneli Nivrén, presschef, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Vi bygger vårt arbete på kunskap och visar på möjligheter för en hållbar utveckling. Vi är en miljömyndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi är cirka 600 medarbetare på våra kontor i Stockholm och i Östersund.

 

 

 Naturvårdsverket är en myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen. Vi har en drivande roll i miljöarbetet. Vårt uppdrag är att rikta kraften i samhället – myndigheter, organisationer, kommuner och näringsliv – för att nå miljömålen i Sverige, EU och internationellt. Vi är pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken. Totalt är vi cirka 500 anställda på våra kontor i Stockholm och i Östersund.


Kontakt


Anneli Nivrén

Presschef

anneli.nivren@naturvardsverket.se

010-698 13 00

070-206 37 27

Berit Oscarsson

Kommunikationschef

berit.oscarsson@naturvardsverket.se

010-698 13 61

076-115 15 25

Björn Risinger

Generaldirektör

bjorn.risinger@naturvardsverket.se

010-698 13 53

070-840 41 63