Det var journaler från mödravård och förlossning i Västra Götaland mellan åren 1995- 2005 som fanns i datorerna som stals från VGR IT. Detta har IT-förvaltningen nu kommit fram till efter en större genomgång.

Det var i söndags kväll som 13 stycken datorer stals vid ett inbrott i kontorslokaler på Bergfotsgatan i Mölndal. I tre av de stulna datorerna fanns äldre patientjournaler som var på väg att arkiveras men som mellanlagrades på de stulna datorerna.

Att detta skedde var helt i strid med gällande rutiner, likaså att datorerna förvarades öppet i kontorslokalerna.

För frågor från allmänheten angående patientjournaler ring 010-43 50 200.

För pressfrågor kontakta: Ulrika Jisland 0700-82 47 33


Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se