Uddevalla kommun har haft ett organiserat flyktingmottagande från 1985 - 2015. Detta 30-årsjubileum firas i år med ett digert program med olika föreläsare, musik, teater, mat, med mera. Jubiléet kommer huvudsakligen att hållas på Bohusläns museum 9-12 november med föreläsningar, utställning med bild och text, musik, mat samt livsberättelser. 

- Museerna som en viktig samhällsinstitution måste ta sitt ansvar i den besvärliga situation som Sverige befinner sig idag, Hans Kindgren, museichef, Bohusläns museum.

Migration är en av vår tids största frågor. Vi ser idag en värld där människor flyr från krig, svält och övergrepp mot ett bättre liv. I Sverige väcker flyktingströmmarna oro och rädsla hos vissa som för en del tar sig uttryck i bränder och terrordåd. Flyktingsituationen leder dock också till omfattande solidaritetshandlingar från organisationer, föreningar och enskilda personer. Vi skulle också kunna uppmärksamma att det i år är 70 år sedan Uddevalla och Ljungskile tog emot flyktingar från de tyska koncentrationslägren och krigsfångar från bland annat Baltstaterna. Människor, som liksom idag, är i starkt behov av vårt stöd.

I en tid då samhället hotas att glida isär måste alla goda krafter konstruktivt arbeta för att stilla oron och hjälpa dem som behöver vår hjälp. Bohusläns museum är därför stolta över att kunna delta i Uddevalla kommuns uppmärksammade av ett 30-årigt organiserat flyktingmottagande med fyra dagars föreläsningar, musik, berättelser, utställning, mat, mer mera.

30 år av solidaritet i Uddevalla invigs på Bohusläns museum måndagen den 9 november kl.10:00 av kommunalrådet Ewy Gahnström. Bo Lundgren som är socialchef och den första verksamhetschefen för Uddevallas kommuns flyktingmottagning 1985, kommer berätta sina minnen tillsammans med Jan Gunnarsson som är före detta ordförande i socialnämnden. Musik kommer framföras av Sarkawt Eriksson på klarinett och Diler Namo på piano.

Marco Helles, tidigare nationell samordnare för humanitära frågor, folkrättsfrågor, mångfald och icke-diskriminering, föreläsare ”Nya perspektiv – nya möjligheter” samt ”Kulturer underliggande antagande – vad menar vi egentligen innerst inne” tisdagen 10 november kl.17:00.

Ta del utav livsberättelser på kommunfullmäktiges möte onsdag 11 november med start kl.17:30 där Anneli Ylijärvi från Finland, Fatjon Peci från Kosovo, Aline Nimenya från Burundi och Haneen Alkhateeb från Syrien berättar sina upplevelser.

Klicka här för att läsa mer om programpunkterna.

30 år av solidaritet är ett samarbete med Uddevalla kommun och arrangeras av AMA/Integration, ABF och Mötesplats Tureborg.

Bohusläns museum är ett av Sveriges mest välbesökta regionala museum med ca 300 000 besökare per år. Vi är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud, föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar som ger dig många anledningar till återbesök.


Bifogade filer

 KOM ianschemper BM webb




Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45