Riksbankens Jubileumsfond beviljade under torsdagen över 300 miljoner kronor till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Riksbankens Jubileumsfond beviljade under torsdagen över 300 miljoner kronor till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

42 projekt, 3 program och 7 projektstöd till forskningens infrastruktur tilldelades medel under torsdagens styrelsemöte. Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond, är mycket nöjd.

-Svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning får ett tillskott, och jag räknar med att flera av de projekt och program som vi nu stöder kommer att göra avtryck både inom akademien och i samhället i stort framöver, säger han.

De tre stora program som tilldelas medel är:

Anna Jarstads program (Umeå universitet) Variationer av fred undersöker de långsiktiga konsekvenserna av de fredsskapande processer som avslutades under 1990-talet. Programmet beviljas 43,4 miljoner kronor.

Per Krusells program (Stockholms universitet) om Klimat och hållbarhet i utvecklingsländer utvärderar och granskar systematiskt klimatpolicy i låginkomstländer med det långsiktiga målet att begränsa klimatförändringarna i dessa länder. Programmet beviljas 40,7 miljoner kronor.

Kristian Kristiansens program (Göteborgs universitet) En ny europeisk förhistoria undersöker vad de stora folkomflyttningarna och jordbruket betytt för Europa genom att kombinera studier av dna, så kallade isotopanalyser, lingvistik och arkeologi. Inte minst kommer man fokusera på hur nya kulturer och språk skapas i denna process. Programmet beviljas 38,2 miljoner kronor.

Utöver detta har alltså 42 projekt fått anslag. Det handlar forskning om allt ifrån det könsneutrala hens påverkan på hur vi ser kön, valrelaterat våld, hur medicinska innovationer faktiskt fördelas till studier om delningsekonomin, god miljöförvaltning och hur man lär sig teckenspråk som andraspråk.

-Projektens mångfald och kvalitet visar hur viktig en stiftelse som RJ är i dag. Våra anslag är ofta avgörande för att forskning ska komma i gång, och det gäller inte minst stöden till infrastruktur av forskning. Det är lätt att glömma att humaniora och samhällsvetenskap också behöver infrastruktur, vilket är en av anledningarna till att RJ varje år också utlyser medel särskilt till detta, säger Göran Blomqvist.

Sju projekt som stöder ny infrastruktur beviljades medel. I samtliga fall var det databaser som fick medel.

Samtliga projekt, program och infrastrukturprojekt finns på www.rj.se och är från och med 18:00 den 20 oktober sökbara i RJ:s forskningsdatabas.Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435