Riksbankens jubileumsfond har nu bestämt vilka som ska få medel i årets ansökningsomgång. Av cirka 800 inkomna ansökningar är det 3 program som får stöd, drygt 40 projekt och ett dussintal infrastrukturprojekt,

Ansökningarna vittnar inte bara om en bredd utan också om en glädjande vitalitet hos de svenska forskarna, säger Göran Blomqvist, vd vid fonden.

Liksom tidigare år har RJ valt att satsa både på enskilda projekt och att göra mer långsiktiga satsningar i form av så kallade proaktiva insatser. Inte bara fortsätter satsningen på spetsforskare i och med den så kallade på Pro Futura-satsningen.

Dessutom kommer RJ tillsammans med internationella stiftelser att satsa på utrikes- och säkerhetspolitikens område, under namnet Global Challenges.

Utan insatser från humanister och samhällsvetare kommer det att vara omöjligt att förstå och hantera regionala konflikter, migration, terrorism, epidemier, finansiella kriser och liknande.

Sannolikt kommer RJs satsning att också få stor betydelse för svensk forsknings internationalisering, tror Göran Blomqvist.

Läs mer om vilka som fått forskningsmedel på vår hemsida, där samtliga beviljade anslag kommer att läggas ut inom kort.

Mer information: Göran Blomqvist, tel. 08-506264 19 eller Jenny Björkman, tel. 08-506264 33, jenny.bjorkman@rj.seStiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.


Kontakt


Hanna Köllerström

Kommunikationsansvarig

hanna.kollerstrom@rj.se

08 506 26 435