Logga kommunernas klimatlöften Fotograf/Källa: Klimat 2030

330 nya klimatlöften – så många klimatåtgärder har Västra Götalands kommuner antagit inför 2021. På onsdagens lansering av Kommunernas klimatlöften lämnade kommunstyrelseordförandena över sina löften till landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Löftena har antagits av 48 kommuner i Västra Götaland och ska genomföras nästa år.

I genomsnitt sju klimatlöften per kommun

I genomsnitt har kommunerna åtagit sig sju klimatlöften av 20 möjliga och Lysekil, Munkedal och Skara är de kommuner som antar flest nya löften. Det är stor spridning på vilka klimatlöften som antagits, men de vanligaste löftena är att minska inköpen av fossila engångsprodukter, att ha en klimatstyrande resepolicy, att minska matsvinnet och att ordna arrangemang om klimat riktat till allmänheten.

Utöver de nya klimatlöftena har kommunerna också rapporterat vilket arbete de redan gör. Sammantaget svarar kommunerna att de redan genomfört över 220 av klimatlöftena.

8 600 bilresor runt jorden

Om kommunerna genomför dessa 330 klimatlöften så kan de nästa år minska utsläppen med 54 000 ton koldioxidekvivalenter (Beräkningarna är preliminära och kan komma att ändras.) Det motsvarar vad 30 000 bilar släpper ut på ett år, lika många bilar som finns i Mölndal eller Skövde. Det motsvarar också 23 200 resor tur och retur till Thailand, 8 600 bilresor runt jorden och 21 800 villors energianvändning på ett år.

Videohälsningar från kända klimatprofiler

Under den livesända lanseringen fick kommunerna uppmuntrande hälsningar från Johan Kuylenstierna, ny ordförande i Klimatpolitiska rådet, Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige samt Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen. Johan Kuylenstierna betonade särskilt kommunernas viktiga roll i omställningen.

- Jag vill passa på och tacka er för att ni tar det här initiativet, för att ni visar att ni tror på den här omställningen, för att ni visar att ni är beredda att ta det ansvar som det klimatpolitiska ramverket, och Parisavtalet efterfrågar. Och för att ni visar att det här är en positiv omställning som skapar bättre förutsättningar för utveckling, i era kommuner, regionen, Sverige, Europa och i världen. Berätta om det här arbetet! Johan Kuylenstierna

Klimat 2030 är glada över den positiva respons som satsningen har fått och ser fram emot arbetet nästa år.

Pressmeddelande från Klimat 2030 publicerat på Länsstyrelsens webbplats

Se sändningen i efterhand och läs mer om Kommunernas klimatlöften 

Lanseringen av kommunernas klimatlöften https://klimat2030.se/klimatloften/   

Se vilka löften din kommun har antagit: https://klimat2030.se/undertecknare/#kommuner

Vad är Klimat 2030? Läs mer här: https://klimat2030.se/om-klimat-2030/

 

Kontakter

Lise Nordin 
Klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen                                  
lise.nordin@vgregion.se
073-967 29 90
 

Svante Sjöstedt
Klimat- och energistrateg, Länsstyrelsen i Västra Götaland
svante.sjostedt@lansstyrelsen.se
070 - 263 84 22

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

http://www.vgregion.se/miljonamnden

Relaterade bilderKontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se