MatLust arrangerar ett seminarium kring förpackningar och svinn med docent Fredrik Wikström från Karlstads universitet.

Hur kan förpackningens utformning och egenskaper bidra till minskat resursslöseri och kanske till och med påverka vårt beteende? Den 4 juni arrangerar projekt MatLust ett seminarium kring förpackningar och svinn på Rival i Stockholm. Docent Fredrik Wikström, vars forskning (tillsammans med Helén Williams) man kunde läsa om i Dagens Nyheter under påskhelgen, berättar under seminariet om den senaste forskningen och reder ut begreppen kring förpackningar och deras miljöpåverkan.

I valet av livsmedelsförpackning finns många miljöaspekter att tänka på. En viktig funktion som ofta inte uppmärksammas är att förpackningen ska hjälpa konsumenten att använda hela varan så att inget livsmedel slängs. Förpackningen bör också utformas så att man som konsument lätt kan källsortera den. Här finns många fallgropar att ta hänsyn till, och tyvärr hamnar alltför många förpackningar i soporna på grund av att förpackningsdesignen försvårar för konsumenten att göra rätt. Till vår hjälp att reda ut vad som gäller kring förpackningsåtervinning medverkar Björn Andersson från FTI Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. Miljödebatten om förpackningar handlar mycket om materialval och mängder, men det finns mycket mer att tänka på.

Intresserad press är välkommen den 4 juni kl. 13:00-15:30 på Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Anmäl deltagande till Maria Micha på MatLust, kontaktuppgifter nedan.

Fredrik Wikström är docent i Miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hans forskning handlar om hur olika förpackningsfunktioner påverkar konsumenters beteende vad gäller matsvinn och källsortering, och vad som då händer med produktens totala miljöpåverkan. Han leder tillsammans med kollegan Helén Williams den internationellt ledande gruppen inom området, Packaging Saves Food Research Group och samverkar med både myndigheter och företag för att förpackningsfunktionernas miljöinverkan ska uppmärksammas mer.

Björn Andersson är Key Account Manager på FTI, Svenska Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB.

Kontakt MatLust:

Maria Micha, forskningsrelaterade samarbeten, MatLust.
Tel: 08-52306440, e-post: maria.micha@sodertalje.se.

Ida de Oquiñena, kommunikation, MatLust.
Tel: 08-52306442, e-post: ida.de-oquinena@sodertalje.se
MatLust är ett EU-projekt som pågår 2015-2021. Målen är att utveckla en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen, med fokus på miljö och hälsa samt att etablera Södertälje som regional livsmedelsnod. MatLust erbjuder utvecklingsprogram, nätverk och andra former av kostnadsfritt stöd till små och medelstora livsmedelsföretag. MatLust drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje, med KTH och Södertälje Science Park som partners.


Kontakt


Ida de Oquiñena

Kommunikation

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

076-648 22 36