Region Stockholm arbetar för en levande landsbygd och skärgård. Tillsammans med projekt MatLust arrangerar de årets landsbygdkonferens på Södertälje Science Park.

Region Stockholm anordnar årligen en landsbygdskonferens som genom olika teman belyser möjligheter och utmaningar för utveckling på landsbygden. I år tillsammans med MatLust. I år fokuserar konferensen på utmaningen med ökad livsmedelsförsörjning i länet. Konferensen anordnas tillsammans med projekt MatLust i Södertälje, som länge har arbetat med frågan om en hållbar livsmedelsförsörjning – där lokalt och regionalt producerade livsmedel spelar en viktig roll

– Landsbygd och stad är beroende av varandra, inte minst i vårt län som har stora städer men också mycket landsbygd och skärgård. En hållbar livsmedelsproduktion i länet är nödvändig för att vi ska minska vår miljöpåverkan. Exempelvis genom att äta mer närodlad mat men också för att säkra livsmedelsförsörjningen från de störningar som kan uppkomma pga. av klimatförändringar och säkerhetshot, säger Gustav Hemming (C), tillväxt- och samhällsplaneringsregionråd.

Projekt MatLust, som ägs av Södertälje kommun, bidrar som regional livsmedelsnod på flera sätt till de övergripande målen i den regionala livsmedelsstrategin – inte minst genom att skapa mötesplatser och kunskapsutbyten mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Med sitt konkreta utvecklingsstöd till små och medelstora livsmedelsföretag bidrar MatLust också till ökad kunskap och innovationskraft i form av nya produkter, processer och metoder – alltid med hållbarhet i fokus.

– Södertälje har en historia av kunskap och erfarenhet när det gäller hållbarhet och livsmedel. Med det arbete MatLust bedriver för en mer hållbar livsmedelskonsumtion, vår geografiska placering och goda förutsättningar för matproduktion kan vi spela en betydande roll i det viktiga arbetet med att föra stad och land närmare varandra, säger Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

När: Fredag 4 oktober kl. 8:30-15:00.

Var: Södertälje Science Park, Kvarnbergagatan 12, Södertälje.

Läs mer om konferensen här (öppnas i ny flik).

 

Kontakt:

Sara Jervfors, projektchef MatLust samt kostchef i Södertälje kommun.
Tel: 08-52306466, e-post: sara.jervfors@sodertalje.se.

Ida de Oquiñena, kommunikation, MatLust. 
Tel: 08-52306442, e-post: ida.de-oquinena@sodertalje.se.
MatLust är ett EU-projekt som pågår 2015-2021. Målen är att utveckla en hållbar livsmedelsnäring i Stockholmsregionen, med fokus på miljö och hälsa samt att etablera Södertälje som regional livsmedelsnod. MatLust erbjuder utvecklingsprogram, nätverk och andra former av kostnadsfritt stöd till små och medelstora livsmedelsföretag. MatLust drivs av Södertälje kommun genom Destination Södertälje, med KTH och Södertälje Science Park som partners.


Kontakt


Ida de Oquiñena

Kommunikation

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

076-648 22 36