Efterfrågan på småhustomter har ökat i Timrå och nu ska kommunen färdigställa 40 småhustomter i Djupängen. Den första etappen omfattar 17 tomter. Kommunen äger marken och exploateringen planeras att ske i samverkan med privata exploatörer.

Det här är ett viktigt steg i utvecklingen av flera boendemöjligheter i Timrå och det känns roligt att det är på väg att förverkligas. Extra spännande är också att det just nu kommer många förfrågningar om att bygga lägenheter i kommunen, vilket visar på att kommunen är attraktiv, säger kommunstyrelsens ordförande, Ewa Lindstrand.

Ledningsflytt och avverkning

Beslutet att genomföra projektet fattades av Kommunstyrelsen 2017 och planeringen har kommit en bit på väg. Nu i juni påbörjar vi avverkning för att ge förutsättningar för ledningsflytt i området och för planerad gatuutbyggnad- och VA-utbyggnad, säger projektledare Linda Strid, miljö- och byggförvaltningen.

 

Ledningsflytten sker av Eon och rör den kraftledning (luft) som idag skär genom området. Ledningen kommer att flyttas till ett läge längs med väg 330.  Målet med avverkningen är vidare att skapa ett så attraktivt område som möjligt för kommande småhustomter och den naturmark som finns enligt detaljplan.

Försäljning våren 2019

Entreprenör för gatu- och VA-utbyggnad kommer att upphandlas under hösten med förhoppning om entreprenadstart innan årsskiftet. Försäljning av tomter planeras till tidig vår 2019.  

Hela detaljplanen innebär 40 småhustomter och faller projektet väl ut förbereder kommunen för utbyggnad av etapp 2, vilket innebär 16 tomter, till samma säljstart som etapp 1.

Nya namn

Namnsättning av lokalgator inom det nya bostadsområdet pågår. Förslag till gatunamn är framtagna och dessa ska först godkännas politiskt av Kommunstyrelsen, vilket planeras till sensommaren 2018.  

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för projektets genomförande kommer kommunen att samverka med olika privata exploatörer och husleverantörer,  avslutar Linda strid. Målet med samverkan är att nå marknaden på ett nytt och förhoppningsvis bredare sätt än vad kommunen tidigare prövat.  

 

Mer information:

Ewa Lindstrand, kommunstyrelsens ordförande, tfn: 070-551 85 58

Linda Strid, marknadsutvecklare bostäder, tfn: 060-16 34 09


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt