Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad instiftade vid mandatperiodens början en Klimatmiljard, som är pengar som stadens nämnder kan använda för att lokalt öka takten för stadens klimatarbete. De pengar som utdelas under våren, 212 miljoner, går bland annat till elcyklar i hemtjänsten, LED-belysning och solcellsanläggningar på simhallar. Genom denna satsning minskar elanvändningen inom staden, produktion av förnybar el förstärks och utsläpp från vägtrafiken minskar.

Klimatmiljarden är pengar som stadsdelsnämnder och facknämnder kan söka för klimatbesparande åtgärder inom sina verksamhetsområden. De åtgärder som har beviljats pengar ska bidra till att nå Stockholms stads klimatmål och ha högsta möjliga klimateffekt. I denna sökomgång har 49 projekt blivit tilldelade medel.

- Klimatarbetet innebär satsningar på det stora och det lilla och Klimatmiljarden ger oss många bra exempel på olika åtgärder som kan göras inom de flesta verksamheter. Att satsa på elcyklar inom hemtjänsten eller solcellskomprimerande papperskorgar är långsiktiga, klimatsmarta lösningar för stadens dagliga verksamhet, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Exempel på några av de klimatbesparande åtgärder som beviljats stöd under 2018:

  • Energieffektiva vitvaror i förskolor
  • Skräpkorgar med solcellskomprimering
  • Elcyklar i hemtjänsten
  • Klimatsmart gatubelysning
  • Täckning av utomhusdelen av Eriksdalsbadets äventyrsbad
  • Solcellsanläggningar på Farsta Simhall, Mälarhöjdens IP och Västberga IP
  • Växtbäddar med biokol i syfte att omhänderta och fördröja dagvatten vid kraftig nederbörd. (Exempelvis området runt Rådmansgatans tunnelbanestation)

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02