Daniel Helldén Fotograf/Källa: Philip Lantz

Nu slutredovisas alla de cykelprojekt som ingått i cykelmiljarden 2012-2018, en slutredovisning som visar på att Stockholms stad anlagt 59 kilometer nya cykelbanor inom ramen för 90 olika investeringsprojekt och byggt över 11 000 nya cykelparkeringar under de senaste åren.

 – Jag är stolt över de framsteg vi gjort för Stockholm som cykelstad under de senaste åren. Vi har mycket kvar att göra för att underlätta cykling, men kan samtidigt se att vi med varje enskilt projekt underlättar för cykelpendling i Stockholm, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

59 kilometer cykelinfrastruktur har anlagts, varav 53 procent har inneburit breddning av befintlig infrastruktur och 47 procent inneburit nyanlagd cykelinfrastruktur. Samtidigt har 10,7 kilometer bilkörfält tagits i anspråk.

 – Vi ska inte heller glömma alla andra åtgärder som skett inom ramen för cykelmiljarden – bara de senaste fyra åren har vi byggt över 11 000 nya cykelparkeringar och förbättrat cykelvägvisningen i Stockholm säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

 

Cykelmiljarden 2012-2018 slutredovisas till Trafiknämnden 14 november 2019. 

 

Fakta om cykelmiljarden 2012-2018:

  • 90 investeringsprojekt för utbyggnad av cykelnätet har bedrivits av trafikkontoret inom ramen för cykelmiljarden. Av dessa återfinns 43 i innerstaden, 32 i söderort och 15 i västerort.
  • Vid utgången av 2018 var 46 projekt färdigställda, 16 projekt var pågående och 23 projekt planerade.
  • I de färdigställda projekten tillsammans med de som är i entreprenadskede har 59 km cykelinfrastruktur anlagts, fördelat på 53 % breddning av befintlig infrastruktur och 47 % nyanlagd.
  • Totalt 10,7 km bilkörfält har tagits i anspråk, enligt Trafikkontoret dock i de flesta fall ”utan påvisbar negativ påverkan på biltrafikensframkomlighet.”
  • Under perioden har förutom utbyggnad av cykelvägnätet ett stort antal cykelparkeringsplatser anlagts, cykelvägvisningen uppdaterats och cykling mot enkelriktat möjliggjorts inom ramen för cykelmiljarden. Under åren 2015-2018 anlades över 11 000 nya cykelparkeringar.

 

Bakgrund om besluten kring cykelmiljarden 2012-2018:

  • Den dåvarande borgerliga majoriteten beslutade om en cykelmiljard över en sex års period 2012, det vill säga 2012-2018. Denna cykelmiljard bestod av 700 miljoner till Trafikkontoret och 300 miljoner till Exploateringskontoret.
  • Den rödgrönrosa majoriteten beslutade om tillföra ytterligare 300 miljoner i cykelinvesteringar till Trafikkontoret 2015-2018, vilket innebär att investeringarna 2015-2018 i cykelinfrastruktur totalt kom upp i en miljard.
  • Denna slutredovisning omfattar den miljard Trafikkontoret lagt på cykelinfrastruktur 2012-2018.

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02