Idag beslutar kommunfullmäktige om genomförandebeslut för Projekt Slussen. I samband med det vill (MP) betona viktiga inriktningar för det fortsatta arbetet.

Idag beslutar kommunfullmäktige om genomförandebeslut för Projekt Slussen. Därmed reserveras investeringsmedel för genomförandet i stadens budget. Samtidigt fortsätter stadens arbete med gestaltningen av nya Slussen.
I samband med det vill (MP) betona viktiga inriktningar för det fortsatta arbetet. Bland annat:
o Gestaltningen av nya Slussen är inte färdig.
o Vi vill behålla viktiga utsikter och värna kulturhistoriska värden. Båtar som kommer till Stockholm ska även i framtiden kunna se Stadsmuseum vid Slussen.
o Vi vill ha mer kultur och mindre kommers. Därför säger vi att vi behöver halvera den kommersiella ytan. Vi behöver satsa på att utveckla stadsmuseum och kanske ska vi ha en ny filial till Kulturhuset på Slussen.
o Vi vill ha mer kollektivtrafik och mindre betong. Nya Slussen ska ha en mindre och smäckrare bro. Vi vill ha en kollektivtrafikfil, gärna i mitten och i framtiden med spår.
o Vi vill att utformningen av nya Slussen utgår ifrån klimatförändringarna och höjda vattennivåer i Saltsjön och Mälaren för att säkra tunnelbanan och bevara Mälaren som dricksvattenkälla.
o Vi vill också att Stadsbyggnadskontoret tydligt tar fram hur förslagen ser ut från olika håll och hur utsikterna kommer att se ut från olika perspektiv. Det behöver tas fram till utställningen senare i år som föregår bygglovsprocessen.

- Halvera de kommersiella ytorna och gör bron mindre och smäckrare. Så kan Slussenområdets unika kulturvärden lyftas fram i utformningen av nya Slussen. Nya Slussen ska bli mer mänskligt och fokusera mer på kultur och kollektivtrafik, säger MP:s oppositionsborgarråd Yvonne Ruwaida.

- Nya Slussen ska vara en kollektivtrafikknutpunkt. Vi prioriterar framkomligheten för bussar och vill i framtiden anlägga spår på bilbron. Vi måste också använda oss av Slussens fantastiska läge vid vattnet och på allvar få igång kollektivtrafik på vattnet, säger Yvonne Ruwaida (MP).

För mer information:

Oppositionsborgarrådet Yvonne Ruwaida, 076-12 91 895 Borgarrådssekreterare Lisa Rehnström, 076- 12 29 622      
Kontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02