Tekniska museet bjuder på rymdshow

Igår besökte 700 nyfikna grundskoleelever Linnéuniversitetet. Där fick eleverna bland annat se en storslagen och sprakande rymdshow med Tekniska museet. Dessutom fick eleverna lära känna universitetet lite bättre.

De 700 eleverna som besökte Linnéuniversitetet fick besöket som en belöning för deras engagemang i utbildningskonceptet Maker tour – Mot nya höjder vars syfte är att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

– Under våren har tusentals elever varit engagerade i Maker tour – Mot nya höjder vilket känns fantastiskt. Eleverna som besökte universitetet har varit otroligt engagerade under vårterminen och det vill vi såklart uppmärksamma och belöna. Vi behöver säkra Kronobergs framtida kompetensförsörjning och Maker tour – Mot nya höjder är ett framgångsrikt sätt att jobba med dessa frågor, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Rymdshow och världens tredje bästa LEGO-robotar

Under dagen bjöd Tekniska museet på en storslagen rymdshow, speciellt framtagen för detta tillfälle. Dessutom visade Fagrabäckskolans natur- och teknikelever upp sina LEGO-robotar som vann VM-brons i First LEGO League i USA för några veckor sedan.

Eleverna fick även bekanta sig med universitetet genom att besöka olika institutioner – där fick eleverna bland annat experimentera med kryptering, drönare och medicintekniska övningar.

– Om vi tidigt kan skapa nyfikenhet och intresse kring dessa ämnen och högre studier tror vi att vi kan hälsa en hel del av dessa elever välkomna som studenter hos oss i framtiden, säger Linnéuniversitetets vicerektor Ann-Charlotte Larsson.

Mediekontakter

Malin Wass, projektledare för Maker tour – Mot nya höjder på Region Kronoberg, 0709-844 701, malin.wass@kronoberg.se.
Katrin Lindwall, universitetsadjunkt på Linnéuniversitetet, 0470-70 89 33, katrin.lindwall@lnu.se.

 

Vad är Maker tour – Mot nya höjder?

Maker tour – Mot nya höjder är ett utbildningskoncept i Kronobergs, Gävleborgs och Gotlands grund- och gymnasieskolor. Konceptet syfte är att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik och att bygga broar mellan skolan och arbetslivet för att säkra länens framtida kompetensförsörjning. Maker tour – Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Läs mer på www.motnyahojder.com.Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt