Orust och ön Hvaler i Norge ska bli klimatsmarta och mer självförsörjande genom ett brett treårigt forskningsprojekt byggt på lokalt engagemang. 

- Öar är unika men sårbara miljöer. Både energi- och vattenförsörjning är en utmaning på Orust och norska Hvaler som båda mångdubblar sin folkmängd sommartid. Här tas nu strategiska initiativ för hållbarhet över gränserna, säger Kristina Jonäng, ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

Miljönämnden beviljade vid sitt sammanträde 1,2 miljoner konor till Interregprojektet ”Et smart och baerekraftigt ö-samfunn” (ESBÖ) - Orust och Hvaler”. De båda kommunerna ska tillsammans med forskare genomföra fyra testarenor med åtgärder för att bli smarta och hållbara ö-samhällen:

1. Design för hållbar utveckling
2. Grön hamn
3. Energiproduktion sol och vind
4. Digitalisering av vattenförbrukning

Målet är att minska sårbarhet, öka graden av självförsörjning och minska klimat- och miljöavtrycket och samtidigt utvecklas till attraktiva och blomstrande långsiktigt hållbara kommuner.

Lokal delaktighet en förutsättning

En förutsättning för detta är stark förankring och engagemang hos aktörerna men också hos målgruppen för satsningarna. Och de är – utöver forskare och turister - i mångt och mycket samma; kommunerna och dess invånare och näringslivet.

- Det behövs många engagerade som kan påverka så att de hållbara samhällslösningarna blir en trend för det gröna skiftet, säger kommunalrådet Kerstin Gadde i Orust kommun.

Fler exempel på åtgärder i testarenorna

I de fyra testarenorna ska energi- och klimateffekter mätas, analyseras, presenteras och kommuniceras. Fokus läggs på Invånarnas beteendemönster/beteendeförändring utifrån faktiska resultat.

Design för hållbar utveckling

- Testmiljöer ska utses för förslag till lokal utveckling och samhällsplanering på olika teman för en hållbar samhällsplanering.

Grön hamn

- Maritim laddinfrastruktur
- Elektrifiering av fartyg och båtar

Energiproduktion sol och vind (där solsatsningen drivs av Orust och vindsatsningen i Hvaler)

- Abonnemang och modeller för hyra av ytor för solel för dem som inte har egna ytor.
- Köp av överskottsenergi från grannens solelsproduktion – grannel.
- Solkarta för att visa de bästa lägena för solceller vilket underlättar inför installation.

Digitalisering kring vattenförbrukning

- Ta tillvara data och se förbrukning och avvikelser i smarta digitala mätare som kan minska drift- och processkostnader men också öka medvetenheten om vatten som resurs.

Finansiärer i projektet

Övriga finansiärer i Sverige utöver EU Interreg Sverige - Norge och Västra Götalandsregionen som bidrar med 14 % eller 1.2 miljoner kronor för treårsperioden, är Orust kommun, Södra Bohuslän turism AB, Västra Orusts Energitjänst, och Chalmers tekniska högskola AB.

Kontakt

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Tomas Österlund, miljöstrateg Västra Götalandsregionen
0702-22 12 19

Kristina Jonäng, (C) ordförande miljönämnden Västra Götalandsregionen
mobil: 0708-67 16 21

 

ORUST

Eva Kläppe Hellström, projektledare,  samhällsstrateg,
0304-33 41 24, eva.klappehellstrom@orust.se
 


Kerstin Gadde (S) kommunalråd Orust
0708-65 56 45

Om miljönämnden

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

www.vgregion.se/miljonamndenVästra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Thomas Schulz

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se