Åtta projekt som verkar för en bättre hälsa har i dag fått dela på drygt 34 miljoner kronor från det strategiska innovationsprogrammet för life science, Swelife.

Utlysningen har riktat sig enbart till de som tidigare från bidrag av Swelife, vilket gjorde att det var en begränsad mängd projekt som var behöriga att söka. Trots detta kom 22 ansökningar in till bedömningsgruppen.

– Det här är ett sätt för oss att ytterligare stödja projekt och startup-företag inom life science så att vägen till framgång blir kortare, säger Åsa Wallin, portföljansvarig för området kompetens och kapital på Swelife.

Målet med denna utlysning är att stärka och accelerera Swelife-projekt med stor potential att nå marknaden med sin innovativa produkt, tjänst eller process.

Projekten

Rapidshare 2: Datadelningstjänst för smittspårning
1928 Diagnostics AB
Nettobeviljat belopp: 2 017 800 kronor
Projektledare: Susanne Staaf
Göteborg

Kommersialisering av ultrasensitiva metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter
Saga Diagnostics AB
Nettobeviljat belopp: 4 700 000 kronor
Projektledare: Lao Saal
Lund

Neuromuskulär styrning av robotben
Chalmers tekniska högskola
Nettobeviljat belopp: 4 644 476 kronor
Projektledare: Max Ortiz Catalan
Göteborg

OGG1 inhibitorer mot akut lungskada
Oxcia AB
Nettobeviljat belopp: 5 000 000 kronor
Projektledare: Jan Zetterberg
Stockholm

En ny läkemedelsbehandling för den mitokondriella sjukdomen Leighs syndrom
NeuroVive Pharmaceutical AB
Nettobeviljat belopp: 5 000 000 kronor
Projektledare: Magnus Hansson
Lund

Klinisk säkerhetsutvärdering av Supernitro- en ny behandling för akut pulmonell hypertension
Attgeno AB
Nettobeviljat belopp: 5 000 000 kronor
Projektledare: Per Agvald
Stockholm

Utveckling av AQP9-inhibitorer för förbättrad behandling av diabetes och prevention av komorbiditeter
Apoglyx AB
Nettobeviljat belopp: 2 806 300 kronor
Projektledare: Andreas Linderoth Norlin
Lund

Ny produkt och metod för behandling av hjärtsviktspatienter- Steg 2
Syntach AB
Nettobeviljat belopp: 5 000 000 kronor
Projektledare: Daniel Engvall
Lund

Fakta om utlysningen

Utlysningen har riktat sig enbart till projekt som tidigare fått bidrag av Swelife, så kallade steg 1-projekt. Möjlighet finns att ändra sammansättningen av projektparter. Koordinator och bidragsmottagare i detta projekt ska vara ett mindre eller mellanstort företag enligt EU:s regler (SMF), en akademisk part med ambition att starta ett företag eller hälso- och sjukvården.

Maximalt kan 5 miljoner kronor erhållas i bidrag per projekt. Budgeterad medfinansiering ska vara minst 50 procent på projektnivå. Projekttiden ska vara maximalt två år.

Utlysningen ska på lång sikt bidra dels till att Sverige kan erbjuda goda förutsättningar för en hållbar tillväxt och internationell konkurrenskraft för life science-sektorn, dels till att invånare i Sverige har tillgång till innovativ, jämlik och individanpassad vård. På kort sikt är Swelifes mål med utlysningen att SMF och tidiga projekt har tillgång till ett mer heltäckande finansieringsflöde från idé till använd produkt eller tjänst. 


Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova och av programmets deltagande parter.


Kontakt


Karin LILJA

kommunikationsstrateg

karin.lilja@swelife.se

+46 725-541 634