Försäljningen av miljöbilar slår nya rekord, men vid en närmare granskning framgår det att majoriteten av miljöbilarna som säljs är bilar med fossila bränslen, det vill säga bensin- och dieselbilar. År 2030 har regeringen satt målet att Sveriges fordonsflotta ska vara oberoende av fossila bränslen. Biogas är ett förnybart bränsle och gasbilen är ett utmärkt alternativ till bilar med fossila bränslen. Med biogas kan vi nå målet.

Sedan begreppet miljöbil infördes har intresset för dessa stadigt växt och idag utgör de drygt 40 % av den totala personbilsregistreringen i Sverige (att jämföra med knappt 18 % år 2007). Men vid en närmare titt på försäljningen av miljöbilar kastas en skugga över den positiva utvecklingen. Drygt 80 % av miljöbilarna som sålts under det gångna året är bensin- och dieselbilar. Det är försäljningen av snåla dieselbilar som skjutit i höjden och det på bekostnad av bilar med förnybara bränslen. – Utvecklingen vi sett de senaste åren går stick i stäv mot det mål som regeringens satt om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030, säger Mårten Ahlm på Biogas Syd.

Gasbilarna har utvecklats mycket sedan de först lanserades på 90-talet och är ur användarperspektiv ett utmärkt alternativ till bensin- och dieselbilar. En bil med sina utsläpp påverkar inte bara klimatet, utan även vår närmiljö. Biogasbilen har en bättre miljöprestanda än bensin- och dieselbilar, både när det gäller klimatpåverkan och utsläpp av skadliga ämnen.

Biogas tillverkas i Sverige vilket är en fördel med avseende på sysselsättning och försörjningstrygghet. Det satsas på biogas i hela landet, både på småskalig produktion i lantbruket och på storskalig produktion hos ett flertal avfalls- och energibolag. Det finns trots det fortfarande en stor potential för ytterligare produktion. Men det behövs mer satsningar för att biogas ska kunna få ett fäste på marknaden.

Vi efterfrågar tydligare stöd till biogas och en skärpning av miljöbilsdefinitionen, där hänsyn tas till om bränslet är fossilt eller förnybart. Ska vi nå målen om en fossiloberoende fordonsflotta behöver vi ambitiösa och långsiktiga spelregler som gynnar förnybara bränslen. Lösningen finns, tekniken finns och viljan finns. Det är bara att gasa!

Kontaktpersoner

Mårten Ahlm, Biogas Syd, tfn: 0709-71 99 48, e-post: marten.ahlm@biogassyd.se

Martin Ahrne, Biogas Öst, tfn: 0736-41 81 57, e-post: Martin.ahrne@energikontor.se

Hanna Jönsson, Biogas Väst, tfn: 033-17 48 70, e-post: hanna.m.jonsson@vgregion.se

Anna Säfvestad Albinsson, Biogas Norr, tfn: 070-615 05 05, e-post: anna.albinsson@biofuelregion.se

Hannele Johansson, Biogas Sydost, tfn: 073-419 91 81, e-ost: hannele.johansson@energikontorsydost.se

Ulla-Karin Enbom, Biogas Mitt, tfn: 070-343 51 69, e-post: ullakarin.enbom@gde-kontor.se

Anders Mathiasson, Energigas Sverige, tfn: 08-692 18 41, e-post: anders.mathiasson@energigas.se
Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet utförs i nära samverkan med privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, samt myndigheter och europeiska partners.


Kontakt


Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

0709-21 60 56