Fotograf/Källa: rejophoto.se

BromöllaHem AB vinner Fastigopriset 2017 för sitt långsiktiga och medvetna arbete med integration och för ökad mångfald bland medarbetarna.

– Vi har hela tiden känt att vi har gjort något bra, för bolaget, kommunen och för de personer som vi har anställt. Att få den här utmärkelsen visar att även andra uppskattar det vi har gjort, något vi både är otroligt stolta och glada över och kommer att bära med oss en lång tid framöver, säger Henrik Bergqvist, vd på BromöllaHem.

När BromöllaHem, med 6 anställda, 2016 tog över skötseln av kommunens fastigheter behövde 8 personer nyanställas. För att öka mångfalden och integrationen beslutade ledningen att alla nya medarbetare skulle vara boende och arbetslösa i Bromölla kommun och att gruppen skulle bestå av minst 50 procent utlandsfödda.

– Bromöllahem tog chansen att i det lilla göra något stort. Det är en medveten satsning på mångfald och ökad integration i ett företag som idag har 14 anställda, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.

Fastigopriset delas i år ut för åttonde gången. Syftet är att synliggöra fastighetsbranschen som en attraktiv bransch att arbeta i och att premiera de bästa arbetsgivarna.

Rekordmånga företag har deltagit i årets tävling och visar därmed att fastighetsbranschen bidrar positivt till integrationen i samhället. Förutom vinnaren BromöllaHem tilldelas fyra företag ett hedersomnämnande för sitt arbete med ökad integration i ett arbetsgivarperspektiv; AB Helsingborgshem, Förvaltnings AB Framtiden, HSB Göteborg samt HSB Skåne.

För mer information kontakta Henrik Bergqvist, vd BromöllaHem, 070 858 40 60 eller Fastigos vd Mona Finnström, tfn 070 676 69 22.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922