Diabetessjuksköterskan Anna Lindholm Olinder, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvårds stipendium för sitt arbete med unga kvinnor och diabetes. Fotograf/Källa: Lena Berling

Diabetessjuksköterskan Anna Lindholm Olinder på Sachsska barnsjukhuset, har fått stipendium för sitt arbete ”Personcentrerad vård till barn och ungdomar med typ 1-diabetes”.

Stipendiet delades ut vid en ceremoni under SFSD:s, Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård, seminariedagar i Stockholm.

Motiveringen: Det är väl känt att unga kvinnor med diabetes är en sårbar grupp. De skattar ofta sin livskvalitet lågt och de har därtill sämre glukoskontroll än unga män med diabetes. Ansökan har en genomtänkt pedagogisk inriktning med ett fokus på en ändamålsenlig egenvård utifrån personens preferenser.

Stipendiet delas ut med stöd av läkemedelsföretaget Lilly.Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)