Från och med idag, torsdag 1 september, utökar Sachsska barn- och ungdomssjukhuset på Södersjukhuset sitt akuta omhändertagande av barn och ungdomar och tar även emot patienter som har lindrigare brännskador, sårskador, stukningar och enklare frakturer. Sachsska barn- och ungdomssjukhuset kommer tillsammans med Södersjukhusets kirurgklinik också att vårda barn och ungdomar mellan 10-14 år som drabbats av blindtarmsinflammation. Utökningen är ett led i landstingets framtidsplan för hälso- och sjukvården.

– Det känns jättebra att vi äntligen är igång, säger Malin Ryd Rinder, överläkare och sektionschef på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Nu kan vi plåstra om och gipsa barn med enklare åkommor istället för att behöva hänvisa dem vidare till andra sjukhus, säger Malin.

– För våra medarbetare innebär utökningen att de fått möjlighet att bredda sin kompetens och framförallt tycker vår omvårdnadspersonal att de har får mer stimulans och en större variation på sina arbetsuppgifter, berättar Malin.

Även om Sachsska barn- och ungdomssjukhuset nu är rustat för att ta emot nya patientgrupper är det fortfarande många patienter som kan få ett snabbare omhändertagande på en närakut, vårdcentral eller husläkarmottagning.

– På akutmottagningen prioriterar vi alltid de svårast sjuka och om ett barn har ett mindre allvarligt sjukdomstillstånd kan barnet och föräldrarna få vänta länge, säger Malin Ryd Rinder. Om barnets tillstånd inte är livshotande råder vi alltid att man ska kontakta 1177 Vårdguiden för att få hjälp att hitta rätt i vården, säger Malin Ryd Rinder.

Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en del av Södersjukhuset. Vi bedriver kvalificerad akut- och specialistvård från för tidigt födda barn till ungdomar upp till 18 år. Med utgångspunkt från FN:s Barnkonvention arbetar vi i tvärprofessionella grupper med olika specialistkompetenser och tillsammans med barnens föräldrar.Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)