Att producera en (1) mobiltelefon ger ett avfallsfotavtryck på 86 kilo – till exempel gruvavfall, slaggprodukter. Kostnaden för klimatutsläppen beräknas till 140 kronor. Den färdiga mobilen väger 169 gram och kostar 6 000 kronor.[1]

Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet har beräknat avfallsfotavtrycket för elva vanliga konsumentprodukter[1], i huvudsak inom mat, textil och elektronik, och även uppskattat klimatkostnader för avfallet som uppstår vid produktionen.

– Konsumenter har svårt att se den totala påverkan som deras konsumtion har på miljön. De ser bara det avfall som uppkommer när de slänger sina uttjänta produkter – de ser aldrig allt det avfall som uppstått i produktionen. Det gör det svårare för konsumenter att ändra sina beteenden till mer hållbara, Åsa Stenmarck, gruppchef avfallsgruppen på IVL.

I den aktuella studien har Avfall Sverige och IVL utvecklat en metod för att beräkna produkters avfallsfotavtryck med syfte att förbättra kunskapen och medvetenheten hos konsumenter om den totala mängden avfall som produkterna ger upphov till.

Några andra exempel på avfallsfotavtrycket (kg avfall/produkt) är en bärbar dator som ger upphov till 1200 kilo avfall och en borrmaskin, 52 kilo. Ett kilo nötkött genererar mer avfall (4 kg) än ett kilo kycklingkött (860 gram). En liter mjölk har ett relativt lågt avfallsfotavtryck (97 gram) men avfallsfotavtrycket ökar med cirka 10 procent när mjölkförpackningens fotavtryck (9 gram) inkluderas. Avfallsfotavtrycken av ett par bomullsbyxor är 25 kilo, träningskläder 17 kilo och läderskor, 12 kilo

– Resultaten visar tydligt att det finns stora miljövinster med att producera färre produkter, mer hållbara produkter och att använda de produkter vi redan har längre. Detta förstärker argumenten att vi bör alla tänka på hur vi konsumerar och uppmuntrar företag att införa mer hållbara affärsmodeller – laga, låna och återanvänd är en viktig väg mot hållbarhet, säger Åsa Lindskog, Avfall Sverige.

Läs mer i rapporten ”Avfallets fotavtryck och klimatkostnader för utvalda konsumtionsprodukter”,

För mer information kontakta:

Anna-Carin Gripwall, kommunikationschef Avfall Sverige, 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Åsa Stenmarck, gruppchef avfallsgruppen, IVL, 010 788 65 66, asa.stenmarck@ivl.se

[1] kyckling, nötkött, elektrisk borrmaskin, bärbar dator, mjölk (icke-ekologisk), bomullsbyxor, läderskor, mobiltelefon, träningskläder (en T-shirt och ett par shorts i syntetmaterial), mjölkförpackningar av kartong samt tidningar

[1]Mängden avfall som genereras vid produktion av en mobiltelefon, vikt 169 g. Konsumentpriset är en uppskattning. Klimatkostnaden beräknades för växthusgasutsläpp (koldioxidfotavtryck) för total mängd avfall som uppkommer i produktionskedjan.Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att avfall tas om hand och återvinns i landets alla kommuner. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vår vision är "Det finns inget avfall". Vi verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds och att det avfall som uppstår återvinns och tas om hand på bästa sätt. Kommunen och deras bolag är ambassadör, katalysator och garant för denna omställning.


Kontakt


Anna-Carin Gripwall

Kommunikationschef

acg@avfallsverige.se

070-6626128

Tony Clark

VD

tony.clark@avfallsverige.se

040-35 66 05

0722-45 22 20