86 miljoner kronor satsas på bredbandsutbyggnad i Västerbotten. Länsstyrelsen har beviljat 22 projekt stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet. Besluten innebär att stora områden på landsbygden över hela länet, från havsnära områden i Täfteå till Fatmomakke i fjällbygden, får tillgång till snabbt bredband med minst 100 megabit.

– Intresset för fiberutbyggnad i Västerbottens län är stort och i dagsläget återstår drygt 54 miljoner kronor i bredbandsstöd från Landsbygdsprogrammet som vi kommer att fatta beslut om under hösten, säger Maria Larsson handläggare Landsbygdsprogrammet.

– Tillgången till bredband är central fråga om hela Västerbotten ska leva. Det handlar dels om att möjliggöra för företag och företagande, men också om att öka tillgängligheten till de tjänster som samhällets organisationer, företag och myndigheter erbjuder, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

I Landsbygdsprogrammet finns många olika typer av stöd för utveckling av företagsidéer, satsningar på kompetensutveckling och till investeringar som bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer på landsbygden. Stödet till bredband ges med 70 procent av de stödberättigande utgifterna.

Mer information om Landsbygdsprogrammet finns på Länsstyrelsens och Jordbruksverkets webbplatser.

För mer information kontakta: Maria Larsson 
Handläggare Landsbygdsprogrammet
010-225 45 04
070-389 61 43maria.u.larsson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman Kommunikationschef
010-225 42 01
070-669 00 10jorgen.boman@lansstyrelsen.seLänsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövding Helene Hellmark Knutsson är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.


Kontakt


Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

070-669 00 10

Emma Johansson

Kommunikatör Naturvårdsenheten

emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

072-223 15 04

Robert Klingbert

Kommunikatör

robert.klingbert@lansstyrelsen.se

Linnéa Ivarsson

Miljökommunikatör

linnea.ivarsson@lansstyrelsen.se

010-225 43 74

072-236 22 41