De är ett värdefullt kulturarv, men kunskapen om dem riskerar att gå förlorad. Nya skriften Malet, sågat och stampat i Västra Götaland vill ändra på det. Här beskrivs mindre kvarnar, sågar och stampar i hela området; vind- och vattendrivna verksamheter som en gång varit viktiga förutsättningar för livet i länet. Välkommen på boksläpp i Vara den 27 november!

Brokvarn i xabck Mark

För att tillverka mjöl och byggmaterial har vi länge använt oss av vind- och vattenkraft. I många av vattendragen och på höjdlägen i västra Sverige har kvarnverksamhet bedrivits sedan lång tid tillbaka. Vinden och vattnet har också drivit sågverk och stampar av olika slag. Trots att de numera oftast saknar funktion finns ett stort antal av dessa byggnader kvar och utgör en viktig del i kulturlandskapet. Kunskapen om såväl byggnaderna som deras användning riskerar att gå förlorad.

Källa till kunskap

Skriften Malet, sågat och stampat i Västra Götaland lyfter främst fram de mindre kvarnarna, sågarna och stamparna. Inledningsvis beskrivs i text och bild läget i landskapet samt byggnadernas historik, arkitektur och maskinverk. I den efterföljande katalogdelen finns de utvalda objekten i Västra Götalands län.

– Vi är nöjda med att få visa upp en del av den agrara småindustrin från 1800-talet och framåt. Då fanns över 3 000 husbehovskvarnar i Västra Götaland. Här presenteras 88 sågar och kvarnar som alla fått en kulturhistorisk värdering. Det är ett kunskapsunderlag som vi tror att många kommer att ha nytta av, säger Ann-Katrin Larsson, antikvarie på Länsstyrelsen Västra Götaland.

I Västra Götaland har förutsättningarna för att mala, såga och stampa varit olika beroende på landskapets topografi. De nödvändiga varorna mald säd och sågat virke samt verksamheterna i sig utgjorde också viktiga binäringar på landsbygden.

Ideella krafter viktiga

Skriften och inventeringen bygger på ett mångårigt samverkansprojekt mellan Västarvet och Länsstyrelsen och vill bidra till ökad kunskap kring de agrara småindustrier som finns och har funnits i länet. De utgör idag värdefulla kulturmiljöer, många gånger drivna av föreningar som vårdar detta kulturarv.

 Fastighetsägare och föreningar runt om i regionen gör ett fantastiskt arbete med att underhålla och ta hand om de här miljöerna. Det är fint att också kunna ge deras insatser en plats i rampljuset, säger Marie Odenbring Widmark, chef för Västarvets kulturmiljöenhet.

Välkommen på boksläpp i Vara!

Boken presenteras på Folkhögskolan i Vara, huvudbyggnaden, den 27 november 2019. Representanter för Västarvet och Länsstyrelsen Västra Götaland är på plats från klockan 14.00 till 16.00 och berättar varför kvarnar, sågar och stampar är en viktig del av länets kulturhistoria. Fastighetsägare och hembygdsföreningar är också inbjudna. 

Via den här länken kan du ladda ner rapporten Malet, sågat och stampat i Västra Götaland som PDF.

Kontakt

Marie Odenbring Widmark
Enhetschef
Västarvet Kulturmiljö
010-441 42 60, 070-692 82 45
marie.odenbring@vgregion.se

Ann-Katrin Larsson
Antikvarie
Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland
010-224 51 06
ann-katrin.larsson@lansstyrelsen.se


Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt


Ida Northfell

Kommunikationschef

ida.northfell@vgregion.se

070-842 15 38

Anna Härdig

Kommunikatör

anna.hardig@vgregion.se

072-213 03 69

Zara Tellander

Kommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

070-021 18 23

Marina Andersson

Kommunikatör

marina.ev.andersson@vgregion

070-085 29 00

Malin Strandlund

Kommunikatör

malin.strandlund@vgregion.se

072-175 53 35

Camilla Lindberg

Kommunikatör

camilla.p.lindberg@vgregion.se

072 038 74 45