Fotograf/Källa: Mattias Österberg

Drygt 9 av 10 vd:ar i fastighetsbranschen uppger att det finns goda eller delvis goda möjligheter till balans i livet. Samtidigt har 9 av 10 en arbetsvecka på fler än 40 timmar. Det visar en undersökning genomförd av fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, Fastigo.

– I ledarskapet ligger att vara engagerad och driven. Ibland innebär det fler arbetstimmar även om det inte är optimalt. Därför är det glädjande att så många ändå upplever balans i livet, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Undersökningen visar att 81 procent av företagsledarna arbetar mellan 40 och 60 timmar per vecka. 9 procent anger att de arbetar mellan 60 och 80 timmar. 10 procent uppger att deras arbetstid uppgår till färre än 40 timmar per vecka. Alla uppger också att de behöver representera sitt företag på kvällar och helger, allt från några gånger per år till flera gånger i veckan.

Trots långa arbetsveckor och arbete på kvällar och helger är de flesta företagsledare nöjda med sin totala arbetssituation. Hela 93 procent är ganska eller mycket nöjda.

–  Det är väldigt positivt att så många chefer är nöjda med sin situation, men vi ser hur hårt många jobbar. Att sträva efter hållbarhet i vardagen är viktigt för den egna möjligheten att må bra och prestera på topp, men också för att vi som ledare är förebilder i våra företag, säger Mona Finnström.

 

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden 24 oktober – 9 november 2017. Enkäten skickades ut till 1 037 vd:ar och personalchefer inom fastighetsbranschen. Svarsfrekvensen var 32 procent.Fastigo är fastighetsbranschens ledande arbetsgivarorganisation. Vi tecknar heltäckande kollektivavtal och har lönestatistik för fastighetsbranschen. Fler än 1 100 företag i fastighetsbranschen har valt att ansluta sig till Fastigo för att få råd och stöd i personalfrågor och i ledarskapet.


Kontakt


Mona Finnström

VD

mona.finnstrom@fastigo.se

0706766922