Riksförbundet Attention startade i september 2015 projektet ”ADHD på jobbet” som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Misa är med som referens/expertgrupp i projektet. Huvudmålet med projektet är att stödja vuxna personer med ADHD i arbetslivet.

Riksförbundet Attention startade i september 2015 projektet ”ADHD på jobbet” som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektet ska under tre år skapa en webbplats där såväl arbetssökande med ADHD som arbetsgivare ska kunna få kunskap om hur man kan möjliggöra både att komma ut på arbetsmarknaden och att underlätta för dem som redan har en anställning. Misa är med som referens/expertgrupp i projektet. Huvudmålet med projektet är att stödja vuxna personer med ADHD i arbetslivet.

På NPF-forum som hålls på Kistamässan den 19-20 maj kommer Maria Petersson projektledare på Attention och Carin Blomqvist enhetschef på Misa Kungsgatan att föreläsa kring projektet samt ge exempel på hur man kan stötta personer med ADHD samt arbetsgivare i arbetet.

För mer information kontakta
Carin Blomqvist, enhetschef Misa Kungsgatan
carin.blomqvist@misa.se
073-600 14 05Misa vänder sig till personer som har en önskan om att få arbeta och har svårigheter att på egen hand ta sig fram i arbetslivet. Vi arbetar med att matcha personens resurser och positiva egenskaper med passande arbetsplats och arbetsuppgifter. Vår ambition är att möjliggöra en anställning i de fall personen har det som mål. Vår grundidé är att alla som vill kan delta i arbetslivet med rätt stöd.


Kontakt


Camilla Gabrielli

Marknadskoordinator

camilla.gabrielli@misa.se

08-58410645

070-992 14 81

Åsa Maria Goop

VD

asa.goop@misa.se

08-580 813 40

Lennart Jönsson

Ägare - Styrelseordförande

lennart.jonsson@misa.se

08-580 813 40

070-852 99 88