Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) stödjer regeringens avsikt att höja adoptionsbidraget, för att möjliggöra för grupper med olika ekonomiska förutsättningar att adoptera. ISF föreslår även att bidraget kopplas till en årlig uppräkning, det vill säga att det automatiskt justeras varje år. Det framkommer i en ny rapport från ISF.

I rapporten konstateras att benägenheten att genomföra en internationell adoption är starkt relaterad till hushållens ekonomiska situation. Att adoptera från ett annat land är kostsamt och det är i huvudsak den femtedel hushåll som tjänar mest som adopterar.

Resultatet från studien ger dock stöd för att adoptionsbidraget har en viss omfördelande effekt. Vid de tidpunkter bidraget höjts har adoptioner ökat mest bland hushåll som inte har den allra högsta inkomsten. Hur mycket av kostnaden som bidraget täcker är alltså viktigare för dessa grupper.

– Vi ser tydligt att ekonomiska förutsättningar för adoption är viktigare bland hushåll med medelhög inkomst säger utredare Ann-Zofie Duvander.

Kostnaden för adoption har ökat kraftigt över tid, medan bidraget ligger kvar på 40 000 kronor sedan 2001. För att öka möjligheten att adoptera för hushåll som inte har de högsta inkomsterna stödjer ISF en höjning av bidraget. ISF föreslår också att adoptionsbidraget kopplas till en årlig uppräkning och att en inkomstprövning av bidraget bör utredas. ISF poängterar vikten av att en eventuell inkomstprövning av bidragets storlek blir transparent och förutsägbart.

– Eftersom blivande föräldrar förbinder sig att betala hela kostnaden för adoption kommer det vara viktigt att i förväg veta om det är ekonomiskt möjligt att adoptera menar Ann-Zofie Duvander.

Resultaten i granskningen bygger på data från Försäkringskassan över internationella adoptioner som genomförts under tidsperiod 1994-2012.

Rapporttitel

Att adoptera – en ekonomisk fråga, Rapport   2016:9

Kontaktperson

Ann-Zofie Duvander 08-58 00 15 80

Mer information


Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är hållbar för samhället och ger trygghet för individen. ISF granskar socialförsäkringen genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning. I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

Vi synliggör det som behöver synas


Kontakt


Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00