Migrationsverket får nu många frågor om återtagandeavtalet mellan Sverige och Afghanistan. Inte minst hur det påverkar ensamkommande barn.– Avtalet påverkar inte bedömningarna av de asylsökandes skyddsbehov. Det påverkar bara personer som fått avslag på sina asylansökningar, säger Kjell-Terje Torvik, verksamhetsexpert på Migrationsverket.


Tidigare tog Afghanistan bara emot egna medborgare som självmant återvände till Afghanistan. Men i oktober träffades avtalet mellan Sverige och Afghanistan som ändrade på detta. Liknande avtal med andra länder har lett till att fler personer har lämnat Sverige självmant och det kommer förmodligen att ske nu också.

– Nu finns det två tydliga alternativ för den som får utvisningsbeslut: att åka hem självmant eller bli utvisad med tvång. Dessutom blir det enklare att få fram resehandlingar för afghaner som saknar hemlandspass, säger Kjell-Terje Torvik.

Tre av fyra ensamkommande barn har fått skydd

Migrationsverket arbetar nu intensivt för att de som har sökt asyl här ska få beslut så fort som möjligt. Om man ser till de ärenden där Migrationsverket har prövat asylskälen* för ensamkommande afghanska barn har 74 procent fått bifall under årets första tio månader. Det innebär att 1 248 barn har fått uppehållstillstånd och 442 avslag. Ser man till hela den afghanska gruppen har 44 procent fått bifall.

Migrationsverket kan stötta dem som vill resa hem

Om det behövs kan Migrationsverket stödja dem som accepterar ett avslagsbeslut och vill återvända hem självmant. När det är aktuellt med tvångsutvisning överlämnas ärendet till polisen.

Ensamkommande barn utvisas aldrig om det inte finns ett ordnat mottagande i hemlandet. Det gäller både barn som reser hem självmant och barn som utvisas med tvång.

– Det innebär att Migrationsverket bara lämnar över utvisningsärenden till Polisen om verket har utrett och funnit att det finns ett ordnat mottagandet i hemlandet, säger Kjell-Terje Torvik.

Verket stöttar också de ensamkommande barn som återtar sina asylansökningar och vill resa hem frivilligt. Hittills i år har omkring 60 afghanska barn rest hem på detta sätt. Läs mer om det i en tidigare artikel.

Många ensamkommande barn i övre tonåren

Frågan om hur de sökandes ålder ska bedömas har diskuterats mycket, inte minst när det gäller afghanska ensamkommande barn. Detta beror på att de flesta är i övre tonåren. Läs om denna fråga i en tidigare artikel. Mer information om hur Migrationsverket prövar asylansökningar för ensamkommande barn finns i en annan artikel.

* Det innebär att ärenden som ska prövas av en annan EU-stat enligt Dublinförordningen och en del andra ärenden inte räknas med här.


Fakta om afghanska asylsökande

Förra året sökte 41 564 afghaner asyl i Sverige, varav 23 480 var ensamkommande barn. Fram till 1 november i år har 2 606 afghaner sökt asyl här, varav 634 ensamkommande barn.

I de ärenden där Migrationsverket har prövat asylskälen* för ensamkommande afghanska barn har 74 procent fått bifall under årets första tio månader. Det betyder att 1 248 barn har fått uppehållstillstånd och 442 avslag. Ser man till hela den afghanska gruppen har 44 procent fått bifall.Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill bli svenska medborgare.


Kontakt


Migrationsverkets presskontakt

presstjansten@migrationsverket.se

010-485 66 55, kl.8-17 på vardagar, övrig tid via mejl.

Vid pågående nyhetshändelser nås pressjouren på 010-485 66 55 utanför kontorstid. Uppdateringar sker då även via vår hemsida, samt på twitter och facebook.