I helgen delades Nordic Data Journalism Award ut för första gången – en av de tre vinnarna blev Aftonbladet som belönades för sin serie ”Dödligt våld mot kvinnor”. Tävlingen avgjordes i samband med den första nordiska konferensen om datajournalistik som hölls vid Södertörns högskola den 22-23 november. Priset Nordic Data Journalism Award delades ut för första gången i samband med den nordiska konferensen om datajournalistik, som hölls vid Södertörns högskola den 22-23 november. Drygt 200 deltagare från hela Norden hade samlats för att i två dagar diskutera datajournalistik och testa olika verktyg och arbetsmetoder. Bland talarna fanns Ben Welsh från Los Angeles Times datadesk, Mar Cabra från den internationella organisationen för undersökande journalistik ICIJ och Sisi Wei från ProPublica i New York.Tävlingen hade från början fyra klasser, och ansluter till de klasser som finns i den europeiska tävlingen i bästa datajournalistik. Till klassen för små redaktioner kom inga bidrag, men till de tre andra kom 25 bidrag från hela Norden. En jury med medlemmar från Sverige, Norge och Finland utsåg de tre vinnarna:Kategori - applikationer

Priset Nordic Data Journalism Award delades ut för första gången i samband med den nordiska konferensen om datajournalistik, som hölls vid Södertörns högskola den 22-23 november. Drygt 200 deltagare från hela Norden hade samlats för att i två dagar diskutera datajournalistik och testa olika verktyg och arbetsmetoder. Bland talarna fanns Ben Welsh från Los Angeles Times datadesk, Mar Cabra från den internationella organisationen för undersökande journalistik ICIJ och Sisi Wei från ProPublica i New York.

Tävlingen hade från början fyra klasser, och ansluter till de klasser som finns i den europeiska tävlingen i bästa datajournalistik. Till klassen för små redaktioner kom inga bidrag, men till de tre andra kom 25 bidrag från hela Norden. En jury med medlemmar från Sverige, Norge och Finland utsåg de tre vinnarna:

Kategori - applikationer

Aftonbladet: DÖDLIGT VÅLD MOT KVINNOR
Viktig journalistik som också visar hur en dataapplikation kan användas i en publicering över en längre tidsperiod. Mycket ambitiös genomgång med stort genomslag i andra medier och i forskning. Visar hur mångsidig datajournalistik är: den kan också beröra människoöden på ett djupt personligt plan. Utnyttjar webformatet mycket bra, och ger en oförglömlig inblick i en del av samhället vi annars inte ser. Tyngden i materialet och de oändliga tragedierna lämnar ingen oberörd.

Kategori - storytelling

Sunnmørsposten: RUSH I ÅLESUND
En innovativ story där journalisterna verkligen har tagit datajournalistik ett steg längre. Lyckas engagera läsare på olika plattformar och i sociala medier, före och efter publiceringen. Visar att också en liten redaktion kan skapa originell och nyskapande datajournalistik. En fräsch fläkt bland alla bidrag. Datajournalistik behöver inte bara betyda databaser och siffror – det räcker ibland med en genialt enkel idé, med data på ett annorlunda sätt. Skjuter en pil rakt in i hjärtat!

Kategori - facts

Helsingin Sanomat: FINNISH LOBBYING
Imponerande metodiskt arbete inom ett fält som få journalister vågar sig på – nätverksanalys. Förmår utnyttja materialet optimalt, presentera det begripligt och samtidigt sätta fakta i ett större sammanhang. Variationen i visualiseringen ger många infallsvinklar på det breda datamaterialet. Tekniker och metoder kan återanvändas, och visar väg för digital medieproduktion. Ett praktexempel på vad en man med höga ambitioner och “sisu” kan få till!

Priserna togs emot av några av journalisterna bakom arbetet. Från vänster: Eirik Meling og Liv-Jorun Håker Ottesen, Sunnmörsposten, Tuomas Peltomäki, Helsingin Sanomat och Kerstin Weigl og Martin Hedström, Aftonbladet

Ytterligare information

För mer information om konferensen – ring projektledare Ester Appelgren tel 073-394 85 77 eller professor Gunnar Nygren tel 070-716 12 75.

Information om den nordiska konferensen om datajournalistik och om forskningsprojektet DatajournalistikSödertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande. De som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar. Här korsbefruktas verklighet och vetenskap.


Kontakt


Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876