JO Per Lennerbrant Fotograf/Källa: Pernille Tofte

Ordföranden i Kommunstyrelsen i Umeå kommun kritiseras för ha agerat i strid med efterforskningsförbudet.

Ordföranden i Kommunstyrelsen i Umeå kommun intervjuades av Sveriges Television (SVT) med anledning av att kommunens ekonomichef och budgetchef hade stängts av. Han frågade då reportern vem som hade lämnat vissa uppgifter. Ordföranden i kommunstyrelsen intervjuades senare igen av SVT om efterforskning av källor.

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant finner att ordföranden i kommunstyrelsen agerade i strid med efterforskningsförbudet när han frågade efter SVT:s källor och att han förtjänar kritik för det. JO finner också att flera av ordförandens svar och uttalanden i den senare intervjun med SVT ger anledning att ifrågasätta hans förståelse och respekt för reglerna om meddelarfrihet och efterforskningsförbud. Ordföranden i kommunstyrelsen kritiseras även för sina uttalanden i den senare intervjun.

– Meddelarfriheten är av grundläggande betydelse för yttrande- och informationsfriheten i vårt samhälle. Det är därför av yttersta vikt att den som företräder en myndighet eller ett annat allmänt organ känner till och respekterar reglerna om efterforskningsförbud, vars syfte är att stärka meddelarfriheten. Att en myndighetsföreträdare frågar efter en reporters källor eller uttalar sig som att han skulle vara beredd att efterforska källor i vissa situationer är allvarligt och kan i förlängningen leda till att tjänstemän inte vågar utnyttja sin meddelarfrihet, säger Per Lennerbrant i en kommentar till beslutet.

För mer information kontakta föredraganden Helena Tyni tel. 08-786 50 72, e-post helena.tyni@jo.se

Läs hela JO-beslutetJustitieombudsmännen (JO) väljs direkt av riksdagen. Ombudsmännen är helt självständiga i sina beslut och är direkt ansvariga inför riksdagen. Varje höst lämnar de sin ämbetsberättelse till riksdagen. Ämbetsberättelsen är en redogörelse för arbetet under det senaste verksamhetsåret med statistik och ett urval beslut.


Kontakt


Anders Jansson

Informationsansvarig

justitieombudsmannen@jo.se

08-786 40 00

08-786 50 98