Region Skåne betalar 11 000 kronor till de kvinnor som donerar ägg för befruktning till barnlösa par. Sedan regionen höjde ersättningen från 3 000 kronor har man helt kapat köerna och har till och med fått ett överskott av donerade ägg.

Det råder stor brist på äggdonatorer hos övriga landsting och köerna med barnlösa par är långa. Skåne rekommenderar nu att andra landsting följer deras exempel och höjer ersättningen. Nationella
Vävnadsrådet vid Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utreder frågan och planerar inom kort att komma med någon form av vägledning.

Håkan Hedman, förbundsordförande i Njurförbundet, är mycket förvånad att både Region Skåne
och SKL så snabbt engagerat sig i frågan om ersättning till äggdonatorer. Den som donerar en njure, vilket är ett ojämförligt större ingrepp, med halvårslång förberedelsetid och minst ett par månaders sjukskrivning, måste kämpa för att få ut ersättning för förlorad lön och andra kostnader. Det händer till och med att människor får ta banklån eller söka socialhjälp för att klara sin försörjning efter en njurdonation säger Håkan Hedman.

Svensk lag förbjuder all handel med organ. Ekonomisk ersättning till levande givare utöver vad som kan verifieras med kvitton och intyg är inte tillåtet. Det finns dessutom ett EU-direktiv (2010/53/EU)som Riksdagen har antagit som är ganska tydligt beträffande att det inte får förekomma ekonomiska påtryckningsmedel som lockar människor att donera organ. 

Håkan Hedman säger att det är glädjande att barnlösa nu snabbare har fått hjälp i Skåne. Vi är dock mycket besvikna över att politikerna både regionalt och nationellt i princip inte har visat något som helst intresse att lösa ersättningsfrågan till levande njurdonatorer. I Skåne har man valt ett populistiskt tillvägagångssätt som förmodligen tangerar gränsen för vad lagen tillåter. Kanske har man valt den här metoden för att man anser att donationer av ägg är intressantare än donationer av njurar avslutar Håkan Hedman.

För ytterligare information eller kommentarer, kontakta gärna förbundsordförande Håkan Hedman, tel. 070-718 16 70, eller hakan.hedman@njurforbundet.se.
Njurförbundet är en ideell organisation bildad 1969 med övergripande uppgift att bevaka njursjukas intressen i samhället.


Kontakt


Håkan Hedman

Förbundsordförande

hakan.hedman@njurforbundet.se

070-718 16 70

Sara Norman

Verksamhetschef

sara.norman@njurforbundet.se

Växel: 08-546 40 500

Direkt: 08-546 40 501

070-33 66 401