Den 1 januari 2016 överlåts Agnesbergs Folkhögskola till den ideella föreningen Interkulturella folkhögskolan. Det romska inflytandet över verksamheten kommer därmed att stärkas. 

Romsk självförvaltning har varit en viktig del i utvecklandet av skolan och målet från starten har varit att en eller flera romska organisationer ska axla huvudmannaskapet för skolan i framtiden.

– Det är med stor glädje som vi nu överlämnar folkhögskolan till den ideella föreningen Interkulturella Folkhögskolan. Vi vill på detta sätt markera vikten av förtroende för den romska ledningen av skolan och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Agnesbergs folkhögskola är inne på sitt åttonde verksamhetsår och drevs de första tre åren som en försöksverksamhet och filial till Göteborgs folkhögskola. Skolan blev en självständig förvaltning i januari 2010 då Västra Götalandsregionen åtog sig huvudmannaskapet för skolan under en övergångsperiod.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (FP), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.


Kontakt


Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Patrik Rosell

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se