Pålästa aktivister, klädda som företagsvargar, kommer att invadera Davos gator vid världsekonomiskt forums (WEF) årsmöte för att protestera mot storföretagens rätt att stämma stater, enligt kontroversiella "Investors State Dispute Settlement" (ISDS).

Aktionen kommer att äga rum den 23 januari, klockan 13,00, framför Davos stadsbibliotek.

ISDS-klausuler finns inom en rad frihandelsavtal, inklusive Trans Pacific Partnership och CETA,  och gör det möjligt för multinationella företag att stämma stater via hemliga internationella tribunaler om en regering vidtar åtgärder som hotar deras vinster.

Detta innebär ett hot mot länders möjlighet att lagstifta kring till exempel högre miljökrav, bättre säkerhetsstandarder eller ha högre ambitioner inom till exempel folkhälsa.

Ett exempel är företaget Cargill som 2005 stämde Mexikanska staten efter att de implementerat skatt på högfruktossirap, för att ta itu med landets fetmakris. Cargill använde ISDS-klausulen inom Nafta. Cargill fick på detta sätt över 70 miljoner dollar i skadestånd från statens offentliga budget.

"Stoppa ISDS- koalitionen" en allians med över dussintalet icke statliga organisationer har organiserat aktionen och lanserar samtidigt en petition till Europeiska Unionen som de hoppas på ska få dem att sluta bidra till främjandet av ISDS. Koalitionens talesperson Alex Scrivener sade: "Medan VD:ar här i Davos säljer framtida visioner om sina företag till politiker, stämmer många av dem regeringar för att undergräva den progressiva politik vi behöver."

ISDS-fall har lett till överföringar på över 60 miljarder dollar från offentliga medel till privata investerare. Och medan FN arbetar för att utveckla en internationell lag för företag och mänskliga rättigheter, står EU-länderna, inklusive Sverige, tysta i förhandlingarna.

Jordens Vänner har varit aktiva i kampanjen mot TTIP och CETA och detta år höjer vi insatsen mot maktens asymmetri under kampanjen ”Rättigheter för människor och regler för storföretag”.

Se petitionen här: stopisds.org

För mer information: 

I Davos: Nelly Grotefendt - Stop ISDS Coalition| +49 176 800 35462 Grotefendt@forumue.de

Alex Scrivener - Stop ISDS Coalition Spokesperson | +31 6 25 58 29 03 |  alex@S2Bnetwork.org

Jordens Vanner - Swedish part of the coalitionJordens Vänner är en partipolitiskt och religiöst obunden icke vinstdrivande organisation som arbetar för miljö och solidaritet. Organisationen verkar för en rättvis fördelning av jordens resurser, för fred samt ett ekologiskt hållbart och mänskligt samhälle där djur omfattas av hänsyn, medkänsla och respekt. Vi värnar om demokrati, folkrörelsesamarbete, jämlikhet mellan könen och kulturell mångfald.


Kontakt