Logotyp Fotograf/Källa: Region Kronoberg

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för mandatperioden.

Utvecklingsstrategin är ett paraplydokument för regional utveckling med fokus på regionalt tillväxtarbete. Uppdraget har varit att tydliggöra prioriteringarna och att förändra samhandlingspunkterna till skarpa åtgärder. Det som har förändrats är bland annat nulägesanalysen, utmaningarna och att målen är färre och tydligare.

- Med en gemensam regional utvecklingsstrategi kan alla aktörer få information om utvecklingen i Kronoberg och vad vi behöver påverka och samhandla om. Alla medborgare och aktörer är välkomna att lämna synpunkter på remissen på Region Kronobergs hemsida, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs hela pressmeddelandet


Vart fjärde år väljer du som bor i Kronoberg vilka politiska partier som ska besluta om regionens inriktning och utveckling. I Region Kronoberg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Hälso- och sjukvård dominerar verksamheten.


Kontakt


Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

stefan.ahlrik@kronoberg.se

0470-58 96 70

0709-84 44 22