Fotograf/Källa: Clas Fröhling, Fotogruppen Södersjukhuset

I mars föddes 687 barn på Södersjukhusets förlossningsavdelning, i genomsnitt 22 barn per dygn. Det är det största antalet födslar under en månad på många år. – Det känns bra att både föräldrar och medarbetare tycker att miljön på vår nyrenoverade förlossningsavdelning är lugn, fastän många familjer vistas här samtidigt, säger Ingegerd Lantz, verksamhetschef på kvinnokliniken.

I januari i år invigde Södersjukhuset den renoverade förlossningsavdelningen som är uppdelad i tre mindre enheter. Varje enhet bemannas av barnmorskor, undersköterskor och assistenter som arbetar i team tillsammans med läkare.
 –  Genom att stärka lagarbetet bidrar alla till den nyblivna familjens bästa, säger Ingegerd Lantz som själv är både barmorska och förlossningsläkare. Vi har en bra känsla som jag tror har börjat sprida sig till blivande föräldrar som i allt större utsträckning väljer att föda barn hos oss.

När barnet har fötts och familjen är redo så följer en assistent med till en BB-plats på en avdelning eller på BB-hotellet.
– Man kan också välja BB-vård i hemmet vilket innebär att man åker hem efter ca 12 timmar. Då kommer en barnmorska på hembesök och kan svara på frågor som man har, samtidigt som man kontrollerar att barnet och mamman mår bra.

Utöver renoveringen har BB Sös det senaste året genomfört en rad åtgärder för att höja både vårdkvaliteten och arbetsmiljön.
–  Vi arbetar aktivt med att utveckla verksamheten genom exempelvis utbildningsinsatser som syftar till minska bäckenbottenskador och att öka närvaron hos de födande kvinnorna, säger Ingegerd Lantz.
Södersjukhuset är ett akutsjukhus genom hela livet. Akutsjukvården är vår kärnverksamhet och utgör, tillsammans med de stora folksjukdomarna, vår specialitet. Vi har också en av landets största förlossningskliniker och här föds över 7000 barn varje år. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”.


Kontakt


Presstjänsten Södersjukhuset

press.sodersjukhuset@sll.se

070-4841076

Sofia Sjöman Waas

Presschef

sofia.sjoman-waas@sll.se

08-616 10 00

070-484 10 76 (Öppet alla dagar kl. 08.00 - 20.00)